Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti broj 404-02-83/19-03 za 2019. godinu

Narodna skupština usvojila Izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije
15/07/2019
Spisak kandidata među kojima će se sprovesti izborni postupak
19/07/2019

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti broj 404-02-83/19-03 za 2019. godinu

print

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku male vrednosti broj 404-02-83/19-03 za 2019. godinu

Predmet javne nabavke male vrednosti dobra JNMV broj 404-02-83/19-03 je Nabavka novog
službenog vozila za potrebe Agencije za borbu protiv korupcije,
Šifra iz ORN – 34110000 – Putnički automobili.