Postupci utvrđivanja postojanja povrede Zakona o Agenciji

Najčešće povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

  • član 35 = kašnjenje funkcionera u prenosu upravljačkih prava
  • član 36 = kašnjenje pravnog i odgovornog lica u pravnom licu vezano za obaveštavanje Agencije o učešću u postupcima javnih nabavki
  • član 43 stav 1 = kašnjenje organa i odgovornog lica u organu u kom funkcioner vrši funkciju vezano za obaveštavanje Agencije o stupanju/prestanku javne funkcije funkcionera u tom organu
  • član 43 stav 2 = kašnjenje funkcionera u dostavljanju izveštaja o imovini i prihodima po stupanju na funkciju
  • član 43 stav 4 = kašnjenje funkcionera u dostavljanju izveštaja o imovini i prihodima po prestanku funkcije
  • član 44 stav 1= kašnjenje funkcionera u dostavljanju izveštaja o imovini i prihodima zbog bitnih promena


Link:

STATISTIČKE ANALIZE POSTUPAKA ZA UTVRĐIVANJE POVREDA ZAKONA O AGENCIJILink:

GODIŠNJI PLANOVI KONTROLE IZVEŠTAJA O IMOVINI I PRIHODIMA FUNKCIONERALink:

STATISTIČKE ANALIZE KATALOGA POKLONA FUNKCIONERA NA GODIŠNJEM NIVOU