PORTAL ZA OBUKE


Dobrodošli!

Portal za obuke je osmišljen da na jednostavan, efikasan i ekonomičan način omogući polaznicima da prošire postojeća i usvoje nova znanja i informacije, odnosno pohađaju obuke na daljinu koje Agencija za sprečavanje korupcije sprovodi.

  POSTOJEĆE OBUKE

Etika i integritet

Na Portalu je trenutno dostupna obuka na daljinu (onlajn obuka) pod nazivom „Etika i integritet”. Obuka je namenjena zaposlenima u organima javne vlasti, odnosno organima Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine, ustanovama, javnim preduzećima i drugim pravnim licima čiji je osnivač ili član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili gradska opština.

Ova obuka će Vam omogućiti usvajanje znanja o etičkim principima, bolje razumevanje propisa i jednoobrazno shvatanje šta je prihvatljivo ponašanje u organima javne vlasti. Istovremeno, ojačaćete sposobnosti i veštine za reagovanje u rizičnim situacijama i situacijama etičkih dilema.

Obuka se sastoji od četiri tematske celine, a nakon svake potrebno je da odgovorite na nekoliko pitanja obeležavanjem jednog od više ponuđenih odgovora (pitanja višestrukog izbora). Tempo, mesto i vreme pohađanja obuke možete u potpunosti prilagoditi sebi.


UPUTSTVO ZA PRISTUP PORTALU ZA OBUKE


Pre nego što se prijavite za pohađanje obuke na daljinu, molimo Vas da pažljivo pročitate   Obaveštenje o uslovima prikupljanja i obradi podataka o ličnosti u cilju upoznavanja sa svrhom njihovog prikupljanja i dalje obrade od strane Agencije za sprečavanje korupcije.

Nakon toga, potrebno je da preuzmete i popunite  Obrazac prijave  i pošaljete ga na imejl adresu: edukacije@acas.rs

Na adresu elektronske pošte koju ste naveli u Obrascu prijave dobićete detaljno uputstvo o registraciji i molimo Vas da ga pažljivo pročitate i pratite navedene korake registracije.

INFO KUTAK

Najčešća pitanja u vezi sa sprovođenjem obuke Etika i integritet u organima javne vlasti i odgovori

Ukoliko imate bilo kakvih problema pri registraciji možete kontaktirati Odsek za edukacije, antikorupcijske planove i Strategiju putem imejla: edukacije@acas.rs ili telefona: 011/ 41 49 113.