ПОРТАЛ ЗА ОБУКЕ


Добродошли!

Портал за обуке је осмишљен да на једноставан, ефикасан и економичан начин омогући полазницима да прошире постојећа и усвоје нова знања и информације, односно похађају обуке на даљину које Агенција за спречавање корупције спроводи.

  ПОСТОЈЕЋЕ ОБУКЕ

Етика и интегритет

На Порталу је тренутно доступна обука на даљину (онлајн обука) под називом „Етика и интегритет”. Обука је намењена запосленима у органима јавне власти, односно органима Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине, установама, јавним предузећима и другим правним лицима чији је оснивач или члан Република Србија, аутoномна покрајина, јединица локалне самоуправе или градска општина.

Ова обука ће Вам омогућити усвајање знања о етичким принципима, боље разумевање прописа и једнообразно схватање шта је прихватљиво понашање у органима јавне власти. Истовремено, ојачаћете способности и вештине за реаговање у ризичним ситуацијама и ситуацијама етичких дилема.

Обука се састоји од четири тематске целине, а након сваке потребно је да одговорите на неколико питања обележавањем једног од више понуђених одговора (питања вишеструког избора). Темпо, место и време похађања обуке можете у потпуности прилагодити себи.


УПУТСТВО ЗА ПРИСТУП ПОРТАЛУ ЗА ОБУКЕ


Пре него што се пријавите за похађање обуке на даљину, молимо Вас да пажљиво прочитате   Обавештење о условима прикупљања и обради података о личности у циљу упознавања са сврхом њиховог прикупљања и даље обраде од стране Агенције за спречавање корупције.

Након тога, потребно је да преузмете и попуните  Образац пријаве  и пошаљете га на имејл адресу: edukacije@acas.rs

На адресу електронске поште коју сте навели у Oбрасцу пријаве добићете детаљно упутство о регистрацији и молимо Вас да га пажљиво прочитате и пратите наведене кораке регистрације.

ИНФО КУТАК

Уколико имате било каквих проблема при регистрацији можете контактирати Одсек за едукације, антикорупцијске планове и Стратегију путем имејла: edukacije@acas.rs или телефона: 011/ 41 49 113.