ПОРТАЛ ЗА ОБУКЕ


LOGO-Portal za obuke
Добродошли!
Портал за обуке је осмишљен да на једноставан, ефикасан и економичан начин омогући полазницима да прошире постојећа и усвоје нова знања и информације, односно похађају обуке које Агенција за борбу против корупције спроводи.

ПОСТОЈЕЋЕ ОБУКЕ


  1. Етика и интегритет у јавном сектору

У овом тренутку на Порталу можете похађати обуку Етика и интегритет у јавном сектору. Ова обука је намењена запосленима у државним органима и организацијама, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавним службама и јавним предузећима, односно свим запосленима у јавном сектору Републике Србије.

Ова обука ће Вам омогућити усвајање знања о етичким принципима, боље разумевање прописа и једнообразно схватање шта је прихватљиво понашање у јавном сектору. Уједно, ојачаћете способности и вештине за реаговање у ризичним ситуацијама и ситуацијама етичких дилема.

Обука се састоји од четири лекције, а након сваке треба да одговорите на неколико питања заокруживањем једног од више понуђених одгoвора (питања вишеструког избора). Темпо, место и време похађања обуке можете у потпуности прилагодити себи.


УПУТСТВО ЗА ПРИСТУП ПОРТАЛУ ЗА ОБУКЕ


Да бисте могли да похађате обуку Етика и интегритет у јавном сектору, потребно је, пре свега, да пажљиво прочитате Обавештење о обради података о личности у циљу упознавања са сврхом обраде и давањем сагласности за обраду података.

Уколико сте сагласни са Обавештењем, потписани документ заједно са попуњеним Обрасцем пријаве пошаљите на следећу адресу:

Агенција за борбу против корупције
Одсек за едукације, антикорупцијске планове и Стратегију
Царице Милице 1
11 000 Београд

Уколико желите да убрзате процес пријаве на обуку, пре него што потписане документе пошаљете поштом на наведену адресу, можете их скенирати и послати на имаил адресу: edukacije@acas.rs.

На адресу електронске поште коју сте навели у Oбрасцу пријаве добићете детаљно упутство о регистрацији и молимо Вас да га пажљиво прочитате и пратите наведене кораке регистрације.


ИНФО КУТАК
Уколико имате било каквих проблема при регистрацији можете контактирати Одсек за едукације, антикорупцијске планове и Стратегију путем имејла: edukacije@acas.rs или телефона: 011/ 41 49 113.