Dodela sredstava OCD

KONKURSI ZA DODELU SREDSTAVA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Deseti ponovljeni konkurs

Deseti ponovljeni konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva – objavljen 25. oktobra 2019. godine.

Konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju jednog projekata za razvoj i jačanje integriteta, javne odgovornosti i transparentnosti rada organa javne vlasti sa ciljem da se unapredi borba protiv korupcije.

Konkurs

Ugovori i nagrađeni projekti


Deseti konkurs

Deseti konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva – objavljen 02. avgusta 2019. godine.

Konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju jednog projekata za razvoj i jačanje integriteta, javne odgovornosti i transparentnosti rada organa javne vlasti sa ciljem da se unapredi borba protiv korupcije.

Konkurs


Deveti konkurs

Deveti konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva – objavljen 30. aprila 2018. godine.

Konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju pet projekata za obezbeđivanja pomoći u izradi lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) i formiranju tela za praćenje njegovog sprovođenja, u skladu sa Modelom Agencije, za pet jedinica lokalnih samouprava u Srbiji .

Konkurs

Ugovori i nagrađeni projekti

Izveštaji


                                                                                                                                                                                                                         

Osmi konkurs

Osmi konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva – objavljen 22. maja 2017. godine.

Konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju dva projekta alternativnog izveštavanja o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23.

Konkurs

Ugovori i nagrađeni projekti

IzveštajiSedmi konkurs

Sedmi konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva – objavljen 07. februara 2017.

Konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizovanje projekata u oblasti borbe protiv korupcije

Konkurs

Ugovori i nagrađeni projekti

IzveštajiŠesti konkurs

Šesti konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva – objavljen 30. aprila 2015.

Konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju projekata alternativnog izveštavanja o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje

Konkurs

Ugovori i nagrađeni projekti

IzveštajiPeti konkurs

Peti konkurs za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva 9.2.2015.

Agencija za borbu protiv korupcije raspisala je 9. februara 2015. godine konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju dva projekta u oblasti borbe protiv korupcije. Cilj konkursa je da podrži razvoj i jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti svih društvenih aktera.

Ukupna sredstva koja će biti dodeljena organizacijama civnilnog društva iznose 3.658.000,00 dinara i biće dodeljena dvema organizacijama u iznosima od po 1.829.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren do 11. marta 2015. godine.

Konkurs

Ugovori i nagrađeni projekti

IzveštajiČetvrti konkurs

Četvrti konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva – Pilot program alternativnog izveštavanja – objavljen 13. maja 2014.

Konkurs

Ugovori i nagrađeni projekti

IzveštajiTreći konkurs

Treći konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva – objavljen 25. aprila 2014.

Konkurs

Ugovori i nagrađeni projekti

IzveštajiDrugi konkurs

Drugi konkurs za dodelu finansijskih sredstva organizacijama civilnog društva – objavljen 3. februara 2012.

Konkurs

Ugovori i nagrađeni projekti

IzveštajiPrvi konkurs

Prvi konkurs za dodelu finansijskih sredstva organizacijama civilnog društva – objavljen 9. septembra 2011.

Konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva usmerenim na jačanje kapaciteta društva u borbi protiv korupcije

Konkurs

Ugovori i nagrađeni projekti

Izveštaji