План интегритета

Одсек за планове интегритета

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ

Сви државни органи и организације, органи територијалне аутономије и локалне сaмоуправе, јавне службе и јавна предузећа у обавези су да израде свој план интегритета.
Други циклус израде плана интегритета почео је даном објављивања Смерница за израду и спровођење плана интегритета („Службени гласник РС“ бр. 95/16 од 30.11.2016. године).
Рок за израду плана интегритета у другом циклусу његове израде је до 30.06.2017. године.
План интегритета израђује се на основу нацрта (модела) плана интегритета коме можете приступити путем интернет адресе http://plan.acas.rs/acas_pi или кликом на следећи линк – нацрт плана интегритета.

Смернице за израду плана интегритета
Евиденција државних институција по системима
Приручник за израду и спровођење плана интегритета

Свим институцијама послат је мејл са корисничким именом и шифром за приступ нацту плана интегритета.
Уколико институција није добила мејл од стране Агенције може се јавити на телефон 011 41 49 100 опција 5 или на електронску адресу: integritet@acas.rs

Препорука Агенције је да све институције при коришћењу апликације користе Google Chrome ili Mozilla Firefox интернет претраживаче, јер у случају коришћења Internet Explorer-a, може доћи до проблема у раду апликације.

Израда плана интегритета је систематски процес и изводи се у фазама. За извршење послова и задатака по фазама предвиђени су рокови.

Активности које институција треба да спроведу у фази процене постојећег стања и фази предлагања мера за унапређење интегритета:

  • радна група са корисничким именом и лозинком приступа нацрту (моделу) плана интегритета;
  • потребно је потписану и скенирану Одлуку о именовању радне групе за израду плана интегритета поставити у апликацију у складу са Упутством за радну групу;
  • након тога радна група креће са проценом ризика од корупције и других неправилности по областима;
  • крајњи рок за израду плана интегритета и постављање одлуке о његовом усвајању у апликацију је до 30.06.2017. године.
  • напомена: израђени план интегритета и одлука о његовом усвајању се не достављају Агенцији путем поште, већ је потребно Oдлуку о усвајању плана интегритета поставити у апликацију.

За све информације везане за спровођење плана интегритета обратите се Агенцији за борбу против корупције – Одсеку за планове интегритета на тел: 011 41 49 100 опција 5 или на мејл integritet@acas.rs

Документа потребна за израду плана интегритета у другом циклусу:

Упутство за радну групу

Додатано објашњење за радну групу код процене ризика и предлагања мера побољшања

Модели аката потребних за другу фазу израде плана интегритета.

Модел одлуке о именовању радне групе за израду плана интегритета

Модел одлуке о усвајању плана интегритета

Модел програма који израђује радна група

Модел записника о састанку радне групе

Најчешће постављена питања од стране институција:

Најчешћа питања

 

Обавештења
Календар догађаја
март 2017
Догађаји

  • Програм семинара План интегритета 31.03.2017. године, Врњачка Бања Хотел „Променада„ Врњачка бб 10:00 – 10:10 Уводна реч 10:10 – 11:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској апликацији. 11:30 – 12:00 Освежење  • Програм семинара План интегритета 30.03.2017. године, Пожега Градски културни центар Књаза Милоша 8 11:00 – 11:10 Уводна реч 11:10 – 12:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској апликацији. 12:30 – 13:00 Освежење