Агенција за борбу против корупције на међународном састанку о примени УН конвенције

 Образовање младих у школама и универзитетима о борби против корупције и интегритет у институцијама из домена кривичног права, основне су теме осмог састанка Међувладине радне групе за превенцију корупције у организацији УН, Канцеларије за питања дроге и криминала (UNODC).

На састанку, који се одржава у Бечу, разматра се спровођење УН Конвенције против корупције, а наведене одредбе су део поглавља II UNCAC, који се односи на превенцију корупције.

Агенција за борбу против корупције, коју на састанку представља Милица Божанић, помоћница директора за Сектор за међународну сарадњу, током 2017. године израдила је прилог о спровођењу ових одредби, у сарадњи са другим надлежним државним институцијама.

Србија је Конвенцију УН против корупције ратификовала 22. октобра 2005. године.

...

Агенција за борбу против корупције на међународном састанку о примени УН конвенције

 Образовање младих у школама и универзитетима о борби против корупције и интегритет у институцијама из домена кривичног права, основне су теме осмог састанка Међувладине радне групе за превенцију корупције у организацији УН, Канцеларије за питања дроге и криминала (UNODC).

На састанку, који се одржава у Бечу, разматра се спровођење УН Конвенције против корупције, а наведене одредбе су део поглавља II UNCAC, који се односи на превенцију корупције.

Агенција за борбу против корупције, коју на састанку представља Милица Божанић, помоћница директора за Сектор за међународну сарадњу, током 2017. године израдила је прилог о спровођењу ових одредби, у сарадњи са другим надлежним државним институцијама.

Србија је Конвенцију УН против корупције ратификовала 22. октобра 2005. године.

...

Прва седница Одбора Агенције за борбу против корупције у новом саставу

Седница Одбора Агенције за борбу против корупције, са четири нова члана које је Скупштина Србије изабрала 20. јула, биће одржана 23. августа. Одбор Агенције сада има шест чланова од могућих девет, па је омогућено доношење пуноважних одлука, јер је за одлучивање потребна већина од пет чланова. Поред председника Одбора Агенције проф. др Драгана Митровића, редовног професора на Правном факултету Универзитета у Београду, који је на предлог Владе РС у Одбору од 2015. године, Данице Максимовић, судије Апелационог суда у Крагујевцу у пензији, која је изабрана у децембру прошле године на предлог Административног одбора Народне скупштине, изабрана су још четири члана и то: др Милош Станковић, доцент на Правном факултету Универзитета у Београду, на предлог председника Републике, др Јелена Станковић, доцент на Економском факултету Универзитета у Нишу, на предлог Државне ревизорске институције, Слободан Газивода, судија Врховног суда Србије у пензији, на предлог Врховног касационог суда и мр Иван Ковачевић, генерални директор привредног друштва „Ђуро Салај“ ад. Београд, на предлог Социјално-економског савета.

...

Агенција за борбу против корупције припремила је мишљењe о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о стечају

Предлог закона садржи значајне новине, које би требало да допринесу ефикаснијем спровођењу стечајног поступка и побољшању намирења поверилаца. Међутим, Предлогом закона нису обухваћене све измене поменуте у Националној стратегији за борбу против корупције и Ревидираном акционом плану за њено спровођење. На пример, предложеним изменама и допунама није обухваћено прецизирање већих овлашћења скупштине поверилаца за смену стечајног управника, као и предвиђање обавезе стечајног управника да изврши анализу пословања стечајног дужника за одређени временски период пре покретања стечаја. С друге стране, Предлогом закона нису обухваћене ни потребне измене у делу који се тиче именовања стечајног управника и вршења стручног надзора над његовим радом. Поред овога, поједине одредбе Предлога закона садрже ризике корупције, који се, пре свега, односе на давање широких дискреционих овлашћења стечајном судији за одлучивање о одређеним питањима.

...

Видео галерија

Види све видео снимке

Фото галерија