Модел Закона о Агенцији за борбу против корупције

Овде можете погледати Модел Закона о Агенцији за борбу против корупције са образложењем, на српском и на енглеском језику. Агенција је 25. јула 2014. године поднела Министарству правде иницијативу за доношење новог закона о Агенцији за борбу против корупције. О овој иницијативи можете прочитати више овде.   Модел закона о Агенцији за борбу против корупције Образложење Model Law on the Law on the Anti-corruption Agency Rationale

Агенција објавила Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о професијама од посебног интереса за Републику Србију

Агенција за борбу против корупције припремила је Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о професијама од посебног интереса за Републику Србију и условима за њихово обављање.

Уочени ризици тичу се пре свега услова које је потребно испунити да би се нека професија сматрала професијом од посебног интереса, који су постављени превише уопштено и непрецизно. Примера ради, министарства могу предлагати нове професије од посебног интереса уколико је њихово обављање од посебног интереса за Републику Србију, а при том нису предвиђени никакви критеријуми према којима би се утврђивало када постоји посебан интерес за њихово обављање, што је од суштинског значаја приликом одлучивања о томе да ли нека професија треба да буде уврштена међу професије од посебног интереса. Указано је и на друге одредбе Нацрта које су превише уопштене и непрецизне, чиме се ствара простор за њихова различита тумачења. Осим тога, очигледна је тенденција да се министарствима препусти да својим актима уреде питање услова за обављање професија од посебног интереса, при чему им је дато овлашћење да доносе подзаконске акте који су супротни одредбама важећих закона, а све то без прописивања одговарајућих механизама контроле.

Модел Закона о Агенцији за борбу против корупције

Овде можете погледати Модел Закона о Агенцији за борбу против корупције са образложењем, на српском и на енглеском језику. Агенција је 25. јула 2014. године поднела Министарству правде иницијативу за доношење новог закона о Агенцији за борбу против корупције. О...

Агенција објавила Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о професијама од посебног интереса за Републику Србију

Агенција за борбу против корупције припремила је Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о професијама од посебног интереса за Републику Србију и условима за њихово обављање.

Уочени ризици тичу се пре свега услова које је потребно испунити да би се нека професија сматрала професијом од посебног интереса, који су постављени превише уопштено и непрецизно. Примера ради, министарства могу предлагати нове професије од посебног интереса уколико је њихово обављање од посебног интереса за Републику Србију, а при том нису предвиђени никакви критеријуми према којима би се утврђивало када постоји посебан интерес за њихово обављање, што је од суштинског значаја приликом одлучивања о томе да ли нека професија треба да буде уврштена међу професије од посебног интереса. Указано је и на друге одредбе Нацрта које су превише уопштене и непрецизне, чиме се ствара простор за њихова различита тумачења. Осим тога, очигледна је тенденција да се министарствима препусти да својим актима уреде питање услова за обављање професија од посебног интереса, при чему им је дато овлашћење да доносе подзаконске акте који су супротни одредбама важећих закона, а све то без прописивања одговарајућих механизама контроле.

Агенција у Бриселу представила модел за процену безбедности информација у оквиру нацрта плана интегритета

На конференцији која је одржана у Бриселу 15. јуна 2017. године, у организацији Регионалне школе за јавну управу (РеСПА) у сарадњи са Европском комисијом, представљени су резултати које је РеСПА постигла у последњих седам година свог рада. Испред Агенције за борбу против корупције конференцији су присуствовале Драгана Крунић и Јасмина Стевановић, као чланице мреже РеСПА за Етику и интегритет.

Поред осталог, на конференцији су представљени резултати примене компаративне студије „Злоупотреба информационих технологија у циљу корупције“ са пратећом листом контролних питања (чек-листа) за проверу безбедности информација у институцији, која је настала кроз сарадњу мреже РеСПА за Етику и интегритет и мреже за Е-управу. Препорука наведене студије била је да институције које се баве превенцијом корупције у државама које су чланице РеСПА укључе ову чек-листу у своје стандарде за процену ризика од корупције у области безбедности информација.

Како је Србија прва од држава, чланица РеСПА, која је то урадила, Драгана Крунић је представила начин на који је Агенција за борбу против корупције институционализовала наведену чек-листу.

Sorry, no posts were found.

Видео галерија

Види све видео снимке

Фото галерија