Studenti prava u poseti Agenciji

Studenti pravnih fakulteta u Beogradu i Nišu i predstavnici Komiteta pravnika za ljudska prava posetili su 9. oktobra 2018. godine Agenciju za borbu protiv korupcije. Sa predstavnicima Sektora za prevenciju, Sektora za rešavanje o sukobu interesa i Sektora za kontrolu imovine i prihoda funkcionera i postupanje po predstavkama razgovarali su o nadzoru nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana, obukama o etici i integritetu, istraživanjima, kao i nadležnostima Agencije u domenu sprečavanja sukoba interesa i kontrole imovine i prihoda funkcionera.

Studenti prava u poseti Agenciji

Studenti pravnih fakulteta u Beogradu i Nišu i predstavnici Komiteta pravnika za ljudska prava posetili su 9. oktobra 2018. godine Agenciju za borbu protiv korupcije. Sa predstavnicima Sektora za prevenciju, Sektora za rešavanje o sukobu interesa i Sektora za kontrolu imovine i prihoda funkcionera i postupanje po predstavkama razgovarali su o nadzoru nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana, obukama o etici i integritetu, istraživanjima, kao i nadležnostima Agencije u domenu sprečavanja sukoba interesa i kontrole imovine i prihoda funkcionera.

Predstavnici Agencije na zasedanju Skupštine članica Međunarodne antikorupcijske akademije

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, na čelu sa direktorom Draganom Sikimićem, učestvuju na sedmom zasedanju Skupštine članica Međunarodne antikorupcijske akademije, koje se održava u Beču.
Međunarodna antikorupcijska akademija je međunarodna organizacija, usmerena na obrazovanje i istraživanje, kao i razmenu znanja i iskustava u oblasti borbe protiv korupcije. Skupština članica sastaje se jednom godišnje i predstavlja forum za diskusiju o svim relevantnim pitanjima za funkcionisanje Međunarodne antikorupcijske akademije.
Republika Srbija usvojila je Zakon o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Međunarodne antikorupcijske akademije kao međunarodne organizacije 2011. godine.

Video galerija

Vidi sve video snimke

Foto galerija