Izabran zamenik direktora Agencije

 Direktor Agencije za borbu protiv korupcije, Dragan Sikimić, izabrao je Dejana Damnjanovića za svog zamenika. Damnjanović funkciju zamenika direktora počinje da obavlja od 6. avgusta 2018. godine.

Konkurs je raspisao Odbor Agencije koji je predložio tri kandidata za uži izbor posle čega je direktor izabrao Dejana Damnjanovića.

Izabran zamenik direktora Agencije

 Direktor Agencije za borbu protiv korupcije, Dragan Sikimić, izabrao je Dejana Damnjanovića za svog zamenika. Damnjanović funkciju zamenika direktora počinje da obavlja od 6. avgusta 2018. godine.

Konkurs je raspisao Odbor Agencije koji je predložio tri kandidata za uži izbor posle čega je direktor izabrao Dejana Damnjanovića.

Odluka o dodeli finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju pet projekta u oblasti borbe protiv korupcije

  Na osnovu konačne liste vrednovanja i rangiranja projekata koju je konkursna komisija utvrdila i uputila direktoru Agencije za borbu protiv korupcije doneta je odluka o dodeli finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju pet projekata u oblasti borbe protiv korupcije. Pet izabranih projekata koje će u narednih godinu dana sprovoditi: „Transparentnost Srbija”, „Bečejsko udruženje mladih”, „Centar za razvoj demokratskog društva Europolis”, „Centar za demokratske aktivnosti” i „Biro za društvena istraživanja” imaju za cilj da pomognu izabranim jedinicama lokalnih samouprava (JLS) da izrade lokalni antikorupcijski plan (LAP) i formiraju telo za praćenje njegovog sprovođenja u skladu sa Modelom Agencije, kao i da unaprede kadrovske kapacitete JLS za buduću samostalnu izradu i praćenje primene lokalnih javnih politika. 

Usvojen izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije

 Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava usvojio je juče izveštaje o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2016. i 2017. godinu, sa izveštajem o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije u RS za period od 2013- 2018 godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje.

Izveštaje je predstavila pomoćnik direktora Verka Atanasković. Govoreći o najznačajnijim rezultatima istakla je da je Agencija u protekle dve godine nastavila da poboljšava efikasnost u sprovođenju preventivnih, kontrolnih i nadzornih nadležnosti i da je sve obaveze predviđene strateškim dokumentima ili propisane određenim zakonima ispunila u zadatim rokovima.

Preporuke Agencije su iste u poslednje dve godine, a tiču se pre svega neophodnosti usvajanja novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, kao i neophodnosti da se usmere napori na poboljšanju prostornih i unapređenju kadrovskih kapaciteta i da se izabere preostali član Odbora Agencije.

Atanasković je, između ostalog, naglasila da je i u 2016. godini i 2017. godini  podneto po 17 krivičnih prijava u oblasti kontrole imovine i prihoda javnih funkcionera, s tim da od tog broja u 2017. godini je podneto dve krivične prijave na osnovu rada po predstavkama.

Video galerija

Vidi sve video snimke

Foto galerija