Poseta ambasadora Ukrajine Agenciji za borbu protiv korupcije

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić sastao se sa ambasadorom Ukrajine Oleksandrom Aleksandrovičem.

Ambasador Aleksandrovič predstavio je sistem za borbu protiv korupcije u Ukrajini, uključujući i institucije nadležne za prevenciju korupcije, kao i antikorupcijske sudove i tužilaštva.

Direktor Sikimić ukazao je na ključne nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije, kao i na značaj jačanja mehanizama prevencije korupcije i međunarodne saradnje u toj oblasti. Imajući to u vidu, na sastanku su razmotrene i mogućnosti uspostavljanja saradnje između Agencije i srodnih institucija iz Ukrajine.

Poseta ambasadora Ukrajine Agenciji za borbu protiv korupcije

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić sastao se sa ambasadorom Ukrajine Oleksandrom Aleksandrovičem.

Ambasador Aleksandrovič predstavio je sistem za borbu protiv korupcije u Ukrajini, uključujući i institucije nadležne za prevenciju korupcije, kao i antikorupcijske sudove i tužilaštva.

Direktor Sikimić ukazao je na ključne nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije, kao i na značaj jačanja mehanizama prevencije korupcije i međunarodne saradnje u toj oblasti. Imajući to u vidu, na sastanku su razmotrene i mogućnosti uspostavljanja saradnje između Agencije i srodnih institucija iz Ukrajine.

Obaveštenje

  Tehnički problemi, zbog kojih Agencija za borbu protiv korupcije od 28. maja nije imala mogućnost elektronske komunikacije, su otklonjeni.
Stručne službe će u najkraćem roku kontaktirati sve stranke koje su se obraćale Agenciji.

Studijska poseta antikorupcijskim institucijama Kraljevine Španije

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije i Ministarstva pravde, na čelu sa direktorom Agencije Draganom Sikimićem, posetili su institucije za borbu protiv korupcije Kraljevine Španije u okviru Tvining projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“. Tom prilikom susreli su se sa najvišim predstavnicima Kancelarije za rešavanje o sukobu interesa u okviru Ministarstva finansija i javne uprave, Generalnog tužilaštva, Specijalnog javnog tužilaštva za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, Revizorskog suda, Generalne revizije državne uprave i Saveta za transparentnost i dobro upravljanje.

Održan je i sastanak članova Delegacije sa ambasadorkom Republike Srbije u Kraljevini Španiji Katarinom Lalić Smajević, na kojem je diskutovano o mogućnostima daljeg jačanja saradnje Republike Srbije i Kraljevine Španije u oblasti borbe protiv korupcije.

Od jula 2016. godine Agencija za borbu protiv korupcije sprovodi dvogodišnji Tvining projekat sa Nacionalnom agencijom za borbu protiv korupcije, Ministarstvom pravde i Višom školom za pravosuđe Republike Italije, kao i Glavnim tužilaštvom Kraljevine Španije. Projekat finansira Evropska unija u vrednosti od dva miliona evra.

Video galerija

Vidi sve video snimke

Foto galerija