Агенција за борбу против корупције позива заинтересоване кандидате да се пријаве за извођача тренинга за тренере у области етике и интегритета у јавном сектору

Агенција за борбу против корупције расписала је 19. фебруара 2017. године јавни позив за извођача тренинга за тренере у области етике и интегритета у јавном сектору.

Заинтересовани кандидати који испуњавају услове за учешће на јавном позиву, односно имају завршен факултет и спроведено најмање 30 обука или 30 данa обуке за одрасле могу послати своје пријаве до 12. марта текуће године.

...

Агенција за борбу против корупције позива заинтересоване кандидате да се пријаве за извођача тренинга за тренере у области етике и интегритета у јавном сектору

Агенција за борбу против корупције расписала је 19. фебруара 2017. године јавни позив за извођача тренинга за тренере у области етике и интегритета у јавном сектору.

Заинтересовани кандидати који испуњавају услове за учешће на јавном позиву, односно имају завршен факултет и спроведено најмање 30 обука или 30 данa обуке за одрасле могу послати своје пријаве до 12. марта текуће године.

...

Став Агенције о предмету ректора Арсенијевића

Директор Агенције је на основу пријаве покренуо поступак против Небојше Арсенијевића, ректора Универзитета у Крагујевцу и 28.11.2017. године донео решење којим се утврђује да је именовани током вршења наведене јавне функције повредио Закон о Агенцији за борбу против корупције и изречена му је мера јавног објављивања препоруке за разрешење са јавне функције ректора Универзитета у Крагујевцу.

Против првостепене одлуке Небојша Арсенијевић изјавио је жалбу о којој је Одбор Агенције одлучио на седници одржаној 17.01.2018. године. Одлука Одбора Агенције упућена је Небојши Арсенијевићу 25.01.2018. године и чека се пријем доставнице којом се потврђује да је достављање извршено.
По пријему доказа да је одлука Одбора лично уручена именованом, Агенција ће надлежном органу-Савету Универзитета у Крагујевцу поднети иницијативу за разрешење Небојше Арсенијевића са јавне функције ректора Универзитета у Крагујевцу.

...

Mишљењe о процени ризика корупције у одредбама нове верзије Нацрта закона о уџбеницима

Нова верзија Нацрта закона не доноси потребна побољшања у погледу низа питања на које је Агенција указивала у више наврата, а који се поред осталог односе на сукоб интереса; избор и праћење уџбеника, те недостатак критеријума за одлучивање. На пример, предложена решења која се тичу управљања сукобом интереса заснивају се, као и у претходној верзији Нацрта и важећем Закону, на потписивању изјава лица о одсуству сукоба интереса, уместо да се законским одредбама детаљније уреди поступак, одлучивање поводом пријаве да је лице које учествује у поступку давања стручне оцене, стручног мишљења, односно експертског мишљења у сукобу интереса, те пропишу одговарајуће санкције у случају да се то утврди.

Имајући у виду раније примере злоупотреба приликом избора уџбеника, значајно је што је Нацртом, слично као и у важећом Закону, забрањено издавачима да предшколској установи, школи или запосленима у овим установама учине донацију, поклон и репрезентацију. Међутим, ни нова верзија Нацрта закона не прецизира шта се сматра донацијом, поклоном или репрезентацијом, док посебан проблем представља чињеница да, за разлику од важећег Закона, не постоји ближа дефиниција представљања уџбеника и репрезентације мале вредности, који су, према предложеном решењу, дозвољени.

...

Видео галерија

Види све видео снимке

Фото галерија