Обукама о изради и спровођењу плана интегритета присустовала 742 учесника из 465 институција у Србији

Агенција за борбу против корупције је, у складу са својим годишњим Планом и програмом рада, реализовала циклус семинара и обука у марту, априлу, мају и јуну 2017. године године у 10 градова и општина у Србији на тему: „Израда и спровођење плана интегритета за други циклус његове израде и спровођења“. Семинари су били намењени представницима државних органа и организација, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавним службама и јавним предузећима, који ће бити задужени за израду и спровођење плана интегритета.

Општи циљ ових обука је развијање знања и свести о значају увођења плана интегритета као превентивног институционалног механизма за спречавање корупције и других неправилности. Осим тога, циљеви су и упознавање чланова радних група за израду плана интегритета са: појмом, сврхом и циљем израде плана интегритета; упоредном праксом израде плана интегритета; процесом израде плана интегритета кроз фазе; начином израде плана интегритета у складу са усвојеним нацртима (моделима) планова интегритета у електронској форми (путем апликације); начином процене интензитета ризика. Такође, користи се прилика за разјашњење спорних питања и нејасноћа везаних за израду плана интегритета по фазама, давањем могућности учесницима семинара да постављају питања о дилемама везаним за израду плана интегритета.

...

Обукама о изради и спровођењу плана интегритета присустовала 742 учесника из 465 институција у Србији

Агенција за борбу против корупције је, у складу са својим годишњим Планом и програмом рада, реализовала циклус семинара и обука у марту, априлу, мају и јуну 2017. године године у 10 градова и општина у Србији на тему: „Израда и спровођење плана интегритета за други циклус његове израде и спровођења“. Семинари су били намењени представницима државних органа и организација, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавним службама и јавним предузећима, који ће бити задужени за израду и спровођење плана интегритета.

Општи циљ ових обука је развијање знања и свести о значају увођења плана интегритета као превентивног институционалног механизма за спречавање корупције и других неправилности. Осим тога, циљеви су и упознавање чланова радних група за израду плана интегритета са: појмом, сврхом и циљем израде плана интегритета; упоредном праксом израде плана интегритета; процесом израде плана интегритета кроз фазе; начином израде плана интегритета у складу са усвојеним нацртима (моделима) планова интегритета у електронској форми (путем апликације); начином процене интензитета ризика. Такође, користи се прилика за разјашњење спорних питања и нејасноћа везаних за израду плана интегритета по фазама, давањем могућности учесницима семинара да постављају питања о дилемама везаним за израду плана интегритета.

...

Земље Западног Балкана о заједничкој борби против корупције

На Самиту о Западном Балкану, одржаном јуче у Трсту, представници институција за борбу против корупције земаља региона учествовали су у радионици на којој се дискутовало о превенцији корупције, транспарентности, јавним набавкама, заштити узбуњивача и сукобу интереса. Посебна пажња посвећена је могућностима усвајања Декларације за борбу против корупције, којом се потврђује посвећеност заједничким напорима учесника у превенцији и борби против корупције, унапређењу владавине права и креирању повољне пословне климе, као и међународног уговора о размени података неопходних за контролу имовине и сукоба интереса.

...

Агенција објавила Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о професијама од посебног интереса за Републику Србију

Агенција за борбу против корупције припремила је Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о професијама од посебног интереса за Републику Србију и условима за њихово обављање.

Уочени ризици тичу се пре свега услова које је потребно испунити да би се нека професија сматрала професијом од посебног интереса, који су постављени превише уопштено и непрецизно. Примера ради, министарства могу предлагати нове професије од посебног интереса уколико је њихово обављање од посебног интереса за Републику Србију, а при том нису предвиђени никакви критеријуми према којима би се утврђивало када постоји посебан интерес за њихово обављање, што је од суштинског значаја приликом одлучивања о томе да ли нека професија треба да буде уврштена међу професије од посебног интереса. Указано је и на друге одредбе Нацрта које су превише уопштене и непрецизне, чиме се ствара простор за њихова различита тумачења. Осим тога, очигледна је тенденција да се министарствима препусти да својим актима уреде питање услова за обављање професија од посебног интереса, при чему им је дато овлашћење да доносе подзаконске акте који су супротни одредбама важећих закона, а све то без прописивања одговарајућих механизама контроле.

...

Видео галерија

Види све видео снимке

Фото галерија