• Студијска посета Италији

  flag_yellow_lowУ оквиру Твининг пројекта „Превенција и борба против корупције“ представници Агенције за борбу против корупције боравили су у студијској посети Италији. Том приликом упознали су се са надлежностима Националне агенције за борбу против корупције, Агенције за дигиталну Италију, као и Националног института за социјално старање Републике Италије, са нагласком на ИТ решења која ове институције користе, а која могу представљати примере добре праксе за унапређење рада Агенције за борбу против корупције. Италијанске колеге представиле су искуства у домену поступања по представкама, ИТ безбедносне политике, сукоба интереса, као и контроле јавних уговора.

  Опширније...
 • Модел локалног антикорупцијског плана за јединице локалне самоуправе

  Znak Horizontalno CirilicaАгенција за борбу против корупције је, уз подршку Сталне конференције градова и општина, а у складу с обавезом из Акционог плана за Поглавље 23 (активност 2.2.10.36.), израдила Модел локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за јединице локалне самоуправе. Нацрт модела локалног антикорупцијског плана израђен је на основу Анализе узрока и појавних облика корупције на локалном нивоу, коју је Агенција израдила, такође у складу с обавезом из Акционог плана за Поглавље 23 (активност 2.2.10.35.) и објавила у децембру 2016. године.

  Опширније...
 • Обучена нова група предавача за област етике и интегритета у јавном сектору

  obuka-mart2017Агенција за борбу против корупције обучила је још једанаест нових предавача за област етике и интегритета чиме су готово све институције у систему државне управе добиле предаваче. Предавачи ће након усвајања новог Закона о Агенцији за борбу против корупције бити задужени за спровођење ове обуке у институцији у којој су запослени.

  Обука је одржана у периоду од 27. до 31. марта 2017. године у просторијама Агенције за борбу против корупције. Током прва четири дана учесници су стицали основна знања и вештине за спровођење обуке. Последењег дана, учесници су полагали тест и практично извели део обуке чиме су испунили критеријуме за добијање потврде о завршеној обуци.

  Опширније...
 • Народној скупштини поднет Годишњи извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2016. годину

  IMG_0540  Вршилац дужности директора Агенције за борбу против корупције Верка Атанасковић са сарадницима поднела је Народној скупштини Годишњи извештај о раду Агенције за 2016. годину, који је претходно једногласно усвојен од стране Одбора Агенције. Извештај садржи резултате рада, изазове са којима се Агенција суочавала, као и препоруке Народној скупштини. Агенција је поднела и Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење.
  Агенција је у поступку провере благовремености, тачности и потпуности података из извештаја о имовини и приходима функционера и поступања по представкама у 2016. години поднела 35 извештаја надлежним тужилаштвима и другим органима и 18 кривичних пријава ради утврђивања постојања корупције у конкретним случајевима, што је повећање за 29,27% у односу на 2015. годину. Грађани се у великом броју представкама обраћају Агенцији због сумње на корупцију. Евидентно је да је корупција и даље у великој мери присутна у нашем друштву и да резултати у борби против корупције још увек нису довољно видљиви, што је, (чак и када су уложени велики напори и када извесних резултата реално има), штетно, јер отежава враћање поверења у рад и ефикасност институција. Као најризичнија област у прошлој години, коју су препознали грађани пријављујући сумњу на корупцију Агенцији, јесте област образовања.
  У области сукоба интереса повећан је број окончаних предмета, којих је 1.715, што је за 18,92% више у односу на претходну годину, као и број донетих мериторних одлука, па су тако, поред осталих, решења којим се одбија сагласност за вршење друге јавне функције, односно обављање другог посла повећана за 43,24%, решења којима се утврђује повреда Закона о Агенцији за борбу против корупције су повећана за 38,98%. Охрабрује чињеница да су функционери у 96,77% поступили по мериторним одлукама и мишљењима Агенције.

  Опширније...
 • Мишљењe о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о здравственој заштити

  Znak Horizontalno Cirilica

  Нацртом закона нису, или нису у потпуности, обухваћене све потребне измене, предвиђене Националном стратегијом за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Ревидираним акционим планом за њено спровођење.

  На пример, иако је више пута указивано да је новим Законом о здравственој заштити неопходно на адекватан начин уредити област допунског рада са јасним критеријумима за добијање дозволе за тај рад; детаљнијим прописивањем где и под којим условима може да се обавља, као и прецизним регулисањем услова под којима здравствени радници у здравственим установама у јавној својини могу пружати здравствене услуге у приватним условима, ова питања Нацртом закона нису додатно уређена.

  Опширније...
Обавештења
Календар догађаја
април 2017
Догађаји

 • Консултативни састанак Агенције за борбу против корупције са организацијама цивилног друштва Агенција за борбу против корупције Царице Милице 1 Београд 26. април 2017. године 11:00-11:10 Уводно обраћање Агенција за борбу против корупције 11:10-12:45 Представљање циљева јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва за подношење предлога пројеката алтернативног извештавања о спровођењу Акционог плана за Поглавље […] • Семинар План интегритета 26.04.2017. године, Ечка Хотел „Каштел Ечка“ Новосадска бр. 7 Предавачи: Драгана Крунић, шеф Одсека за планове интегритета   Златко Стојановић, млађи саветник у Одсеку за планове интегритета; 10:00 – 10:15 Уводна реч 10:15 – 11:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској […]