Иницијатива Агенције за допуне закона који уређују положај запослених и радно ангажованих у органима јавне власти – у делу који се односи на регулисање сукоба интереса

Агенција за борбу против корупције поднела је Министарству државне управе и локалне самоуправе и Влади иницијативу за допуне Закона о државним службеницима, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Нацрта закона о запосленима у јавним службама, као и других закона који уређују положај запослених и радно ангажованих у органима јавне власти, у делу који се односи на регулисање сукоба интереса.

Ова иницијатива садржи смернице за регулисање управљања сукобом интереса запослених и радно ангажованих у органима јавне власти, припремљене у складу са међународним стандардима, насталим, пре свега, захваљујући раду експертског тела Савета Европе за борбу против корупције – Група држава против корупције, Организације за економску сарадњу и развој и Уједињених нација, као и упоредним искуствима.

Значај регулисања сукоба интереса за све запослене и радно ангажоване у јавном сектору делимично је препознат приликом доношења стратешких докумената у области борбе против корупције. Конкретно, у Акционом плану за Поглавље 23 указано је, поред осталог, да за запослене у државним органима и организацијама не постоје или постоје само парцијалне законске одредбе за спречавање сукоба интереса, те да, услед тога, није довољно развијена свест о концепту сукоба интереса и начинима његовог спречавања на свим нивоима. У том смислу, једном од активности у овом акционом плану предвиђено је да се зaкoнoм урeди спрeчaвaњe сукoбa интeрeсa државних службеника.

...

Иницијатива Агенције за допуне закона који уређују положај запослених и радно ангажованих у органима јавне власти – у делу који се односи на регулисање сукоба интереса

Агенција за борбу против корупције поднела је Министарству државне управе и локалне самоуправе и Влади иницијативу за допуне Закона о државним службеницима, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Нацрта закона о запосленима у јавним службама, као и других закона који уређују положај запослених и радно ангажованих у органима јавне власти, у делу који се односи на регулисање сукоба интереса.

Ова иницијатива садржи смернице за регулисање управљања сукобом интереса запослених и радно ангажованих у органима јавне власти, припремљене у складу са међународним стандардима, насталим, пре свега, захваљујући раду експертског тела Савета Европе за борбу против корупције – Група држава против корупције, Организације за економску сарадњу и развој и Уједињених нација, као и упоредним искуствима.

Значај регулисања сукоба интереса за све запослене и радно ангажоване у јавном сектору делимично је препознат приликом доношења стратешких докумената у области борбе против корупције. Конкретно, у Акционом плану за Поглавље 23 указано је, поред осталог, да за запослене у државним органима и организацијама не постоје или постоје само парцијалне законске одредбе за спречавање сукоба интереса, те да, услед тога, није довољно развијена свест о концепту сукоба интереса и начинима његовог спречавања на свим нивоима. У том смислу, једном од активности у овом акционом плану предвиђено је да се зaкoнoм урeди спрeчaвaњe сукoбa интeрeсa државних службеника.

...

У посети Агенцији колеге из црногорске Агенције за спрјечавање корупције

У дводневној посети Агенцији за борбу против корупције борави троје колега из Агенције за спрјечавање корупције Црне Горе.

Током посете, колеге из Црне Горе ће разговарати са запосленима у стручној служби Агенције и то о искуствима у одржавању апликативног софтвера и електронске архиве, као и о искуствима у статистичком извештавању и употреби информатичких алата за извештавање.

Агенција за борбу против корупције је, посредством црногорског министарства правде, у фебруару 2015. године уступила право коришћења њеног апликативног софтвера (Source Code) за потребе успостављања информационог система Агенције за спрјечавање корупције Црне Горе.

...

Серија округлих столова „Спречавање сукоба интереса и контрола имовине и прихода функционера“

Агенција за борбу против корупције организоваће десет округлих столова широм Србије у циљу обавештавања установа, организација и јавних предузећа чији је оснивач локална самоуправа о обавезама, забранама и ограничењима које проистичу из Закона о Агенцији. Округли столови на тему „Спречавање сукоба интереса и контрола имовине и прихода функционера“ биће реализовани у Бачкој Тополи, Зрењанину и Великој Плани током октобра, као и Ваљеву, Пироту, Нишу, Врању, Новом Пазару, Ужицу и Зајечару током новембра.

Теме округлих столова су: обавезе у погледу пријављивања имовине функционера, обавештавања Агенције о ступању, односно престанку функције, евиденцији поклона, учествовању у поступцима јавних набавки, спречавању сукоба интереса, али и поступак утврђивања повреде одредаба Закона о Агенцији и подношење захтева за покретање прекршајних поступака и кривичних пријава.

...

Видео галерија

Види све видео снимке

Фото галерија