U Odseku za kontrolu prenosa upravljačkih prava obavljaju se sledeći poslovi: davanje mišljenja o pitanjima vezanim za prenos upravljačkih prava u privrednim društvima i poveravanje poslovođenja preduzetnika; vođenje evidencije o podacima iz obaveštenja o prenosu upravljačkih prava i poveravanju poslovođenja; kontrola zakonitosti prenosa upravljačkih prava i poveravanja poslovođenja; vođenje postupaka za odlučivanje o postojanju povrede Zakona o Agenciji u vezi sa prenosom upravljačkih prava i poveravanjem poslovođenja; izrada nacrta dopisa i akata iz delokruga Odseka; praćenje izvršavanja odluka Agencije iz delokruga Odseka; vođenje evidencije pokrenutih postupaka, donetih odluka i podnetih zahteva za pokretanje prekršajnog postupka iz delokruga Odseka; učestvovanje u sprovođenju obuka u cilju upoznavanja sa nadležnostima Agencije iz delokruga Odseka; priprema za izradu izveštaja o radu Sektora; drugi poslovi iz delokruga Odeljenja.