Одсек за контролу преноса управљачких права

У Одсеку за контролу преноса управљачких права обављају се следећи послови: давање мишљења о питањима везаним за пренос управљачких права у привредним друштвима и поверавање пословођења предузетника; вођење евиденције о подацима из обавештења о преносу управљачких права и поверавању пословођења; контрола законитости преноса управљачких права и поверавања пословођења; вођење поступака за одлучивање о постојању повреде Закона о Агенцији у вези са преносом управљачких права и поверавањем пословођења; израда нацрта дописа и аката из делокруга Одсека; праћење извршавања одлука Агенције из делокруга Одсека; вођење евиденције покренутих поступака, донетих одлука и поднетих захтева за покретање прекршајног поступка из делокруга Одсека; учествовање у спровођењу обука у циљу упознавања са надлежностима Агенције из делокруга Одсека; припрема за израду извештаја о раду Сектора; други послови из делокруга Одељења.

Обавештења
Календар догађаја
март 2017
Догађаји

  • Програм семинара План интегритета 31.03.2017. године, Врњачка Бања Хотел „Променада„ Врњачка бб 10:00 – 10:10 Уводна реч 10:10 – 11:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској апликацији. 11:30 – 12:00 Освежење  • Програм семинара План интегритета 30.03.2017. године, Пожега Градски културни центар Књаза Милоша 8 11:00 – 11:10 Уводна реч 11:10 – 12:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској апликацији. 12:30 – 13:00 Освежење