Одсек за контролу преноса управљачких права

У Одсеку за контролу преноса управљачких права обављају се следећи послови: давање мишљења о питањима везаним за пренос управљачких права у привредним друштвима и поверавање пословођења предузетника; вођење евиденције о подацима из обавештења о преносу управљачких права и поверавању пословођења; контрола законитости преноса управљачких права и поверавања пословођења; вођење поступака за одлучивање о постојању повреде Закона о Агенцији у вези са преносом управљачких права и поверавањем пословођења; израда нацрта дописа и аката из делокруга Одсека; праћење извршавања одлука Агенције из делокруга Одсека; вођење евиденције покренутих поступака, донетих одлука и поднетих захтева за покретање прекршајног поступка из делокруга Одсека; учествовање у спровођењу обука у циљу упознавања са надлежностима Агенције из делокруга Одсека; припрема за израду извештаја о раду Сектора; други послови из делокруга Одељења.

Обавештења
Календар догађаја
април 2017
Догађаји

  • Консултативни састанак Агенције за борбу против корупције са организацијама цивилног друштва Агенција за борбу против корупције Царице Милице 1 Београд 26. април 2017. године 11:00-11:10 Уводно обраћање Агенција за борбу против корупције 11:10-12:45 Представљање циљева јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва за подношење предлога пројеката алтернативног извештавања о спровођењу Акционог плана за Поглавље […]  • Семинар План интегритета 26.04.2017. године, Ечка Хотел „Каштел Ечка“ Новосадска бр. 7 Предавачи: Драгана Крунић, шеф Одсека за планове интегритета   Златко Стојановић, млађи саветник у Одсеку за планове интегритета; 10:00 – 10:15 Уводна реч 10:15 – 11:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској […]