U Odeljenju za rešavanje o sukobu interesa obavljaju se sledeći poslovi: davanje mišljenja o pitanjima vezanim za sukob interesa pri vršenju javnih funkcija i kumulaciju javnih funkcija; predlaganje mera za otklanjanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija; davanje saglasnosti za vršenje druge javne funkcije, drugog posla ili delatnosti, za članstvo u organima udruženja i za zasnivanje radnog odnosa, odnosno poslovne saradnje po prestanku javne funkcije; postupanje po obaveštenjima o nedozvoljenom uticaju na funkcionera; vođenje postupaka za odlučivanje o postojanju povrede Zakona o Agenciji iz delokruga Odeljenja; izrada nacrta dopisa i akata iz delokruga Odeljenja; praćenje izvršavanja odluka Agencije iz delokruga Odeljenja; vođenje evidencije pokrenutih postupaka, donetih odluka i podnetih zahteva za pokretanje prekršajnog postupka iz delokruga Odeljenja; učestvovanje u sprovođenju obuka u cilju upoznavanja sa nadležnostima Agencije iz delokruga Odeljenja; priprema za izradu izveštaja o radu Sektora; drugi poslovi iz delokruga Odeljenja.