Сектор за решавање о сукобу интереса

Сектор за решавање о сукобу интереса обавља послове који се односе на: спречавање, решавање и отклањање последица сукоба интереса при вршењу јавних функција; решавање о кумулацији јавних функција; контролу преноса управљачких права и поверавања пословођења; поступање у случају повреде Закона о Агенцији из делокруга Сектора; давање мишљења и упутстава за спровођење Закона о Агенцији из делокруга Сектора; праћење извршавања одлука Агенције из делокруга Сектора; реализацију обука које се односе на материју сукоба интереса и контролу преноса управљачких права и права пословођења; сарадњу са другим унутрашњим јединицама у циљу извршавања послова из делокруга Сектора; израду извештаја о раду Сектора.

Обавештења
Календар догађаја
март 2017
Догађаји

  • Програм семинара План интегритета 31.03.2017. године, Врњачка Бања Хотел „Променада„ Врњачка бб 10:00 – 10:10 Уводна реч 10:10 – 11:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској апликацији. 11:30 – 12:00 Освежење  • Програм семинара План интегритета 30.03.2017. године, Пожега Градски културни центар Књаза Милоша 8 11:00 – 11:10 Уводна реч 11:10 – 12:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској апликацији. 12:30 – 13:00 Освежење