Одсек за планове интегритета

Основна активност Одсека за планове интегритета јесте да формулише смернице за израду планова интегритета оних субјеката који су Законом о Агенцији обавезни да планове израде и имплементирају. Поред израде смерница, одсек ће пратити њихово доношење и спровођење, и у сарадњи са групом за програме обуке, стараће се о обуци лица одговорних за план интегритета. На иницијативе, или захтеве других правних лица, које по Закону нису обавезне да усвајају планове интегритета, већ то желе да учине из спостевних разлога и интереса, Одсек ће вршити процену интегритета и предлагати препоруке за унапређење интегритета.

Планове интегритета дужни су да доносе државни органи и организације, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа у складу са смерницама које израђује Агенција.

Појам, циљ и значај плана интегритета

  Смернице за израду и спровођење плана интегритета

 

План интегритета

Обавештења
Календар догађаја
март 2017
Догађаји

  • Програм семинара План интегритета 31.03.2017. године, Врњачка Бања Хотел „Променада„ Врњачка бб 10:00 – 10:10 Уводна реч 10:10 – 11:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској апликацији. 11:30 – 12:00 Освежење  • Програм семинара План интегритета 30.03.2017. године, Пожега Градски културни центар Књаза Милоша 8 11:00 – 11:10 Уводна реч 11:10 – 12:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској апликацији. 12:30 – 13:00 Освежење