Odsek za nadzor nad sprovođenjem Strategije i Akcionog plana i analizu propisa

U Odseku za nadzor nad sprovođenjem Strategije i Akcionog plana i analizu propisa obavljaju se sledeći poslovi: nadzor nad sprovođenjem Strategije i Akcionog plana; izrada godišnjeg izveštaja o sprovođenju Strategije i Akcionog plana; izrada mišljenja u vezi sa primenom Strategije i Akcionog plana; izrada mišljenja o proceni rizika korupcije u propisima i nacrtima propisa; izrada mišljenja, preporuka i inicijativa za izmenu i donošenje propisa radi unapređenja normativnog okvira u cilju sprečavanja korupcije; priprema izveštaja o radu Sektora; drugi poslovi iz delokruga Odseka.

Praćenje Strategije