Одсек за надзор над спровођењем Стратегије и Акционог плана и анализу прописа

У Одсеку за надзор над спровођењем Стратегије и Акционог плана и анализу прописа обављају се следећи послови: надзор над спровођењем Стратегије и Акционог плана; израдa годишњег извештаја о спровођењу Стратегије и Акционог плана; израдa мишљења у вези са применом Стратегије и Акционог плана; израдa мишљења о процени ризика корупције у прописима и нацртима прописа; израдa мишљења, препорука и иницијатива за измену и доношење прописа ради унапређења нормативног оквира у циљу спречавања корупције; припрема извештаја о раду Сектора; други послови из делокруга Одсека.

Праћење Стратегије