Одсек за надзор над спровођењем Стратегије и Акционог плана и анализу прописа

У Одсеку за надзор над спровођењем Стратегије и Акционог плана и анализу прописа обављају се следећи послови: надзор над спровођењем Стратегије и Акционог плана; израдa годишњег извештаја о спровођењу Стратегије и Акционог плана; израдa мишљења у вези са применом Стратегије и Акционог плана; израдa мишљења о процени ризика корупције у прописима и нацртима прописа; израдa мишљења, препорука и иницијатива за измену и доношење прописа ради унапређења нормативног оквира у циљу спречавања корупције; припрема извештаја о раду Сектора; други послови из делокруга Одсека.

Праћење Стратегије

Обавештења
Календар догађаја
март 2017
Догађаји

  • Програм семинара План интегритета 31.03.2017. године, Врњачка Бања Хотел „Променада„ Врњачка бб 10:00 – 10:10 Уводна реч 10:10 – 11:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској апликацији. 11:30 – 12:00 Освежење  • Програм семинара План интегритета 30.03.2017. године, Пожега Градски културни центар Књаза Милоша 8 11:00 – 11:10 Уводна реч 11:10 – 12:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској апликацији. 12:30 – 13:00 Освежење