Одсек за надзор над спровођењем Стратегије и Акционог плана и анализу прописа

У Одсеку за надзор над спровођењем Стратегије и Акционог плана и анализу прописа обављају се следећи послови: надзор над спровођењем Стратегије и Акционог плана; израдa годишњег извештаја о спровођењу Стратегије и Акционог плана; израдa мишљења у вези са применом Стратегије и Акционог плана; израдa мишљења о процени ризика корупције у прописима и нацртима прописа; израдa мишљења, препорука и иницијатива за измену и доношење прописа ради унапређења нормативног оквира у циљу спречавања корупције; припрема извештаја о раду Сектора; други послови из делокруга Одсека.

Праћење Стратегије

Обавештења
Календар догађаја
април 2017
Догађаји

  • Консултативни састанак Агенције за борбу против корупције са организацијама цивилног друштва Агенција за борбу против корупције Царице Милице 1 Београд 26. април 2017. године 11:00-11:10 Уводно обраћање Агенција за борбу против корупције 11:10-12:45 Представљање циљева јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва за подношење предлога пројеката алтернативног извештавања о спровођењу Акционог плана за Поглавље […]  • Семинар План интегритета 26.04.2017. године, Ечка Хотел „Каштел Ечка“ Новосадска бр. 7 Предавачи: Драгана Крунић, шеф Одсека за планове интегритета   Златко Стојановић, млађи саветник у Одсеку за планове интегритета; 10:00 – 10:15 Уводна реч 10:15 – 11:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској […]