Одсек за едукације, сарадњу са цивилним друштвом и истраживања

У Одсеку за едукације, сарадњу са цивилним друштвом и истраживања обављају се следећи послови: припрема програма обуке о борби против корупције из надлежности Сектора; сарадњу са државним и другим органима и организацијама у спровођењу активности превенције корупције; спровођење истраживања о видовима корупције; развој методологија и алата за мерење различитих видова корупције; учествовање у припремању предлога пројеката и имплементацију одобрених пројеката; сарадња са другим унутрашњим јединицама у циљу извршавања послова из делокруга Одсека; припрема извештаја о раду Сектора; други послови из делокруга Одсека.

Обавештења
Календар догађаја
април 2017
Догађаји

  • Консултативни састанак Агенције за борбу против корупције са организацијама цивилног друштва Агенција за борбу против корупције Царице Милице 1 Београд 26. април 2017. године 11:00-11:10 Уводно обраћање Агенција за борбу против корупције 11:10-12:45 Представљање циљева јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва за подношење предлога пројеката алтернативног извештавања о спровођењу Акционог плана за Поглавље […]  • Семинар План интегритета 26.04.2017. године, Ечка Хотел „Каштел Ечка“ Новосадска бр. 7 Предавачи: Драгана Крунић, шеф Одсека за планове интегритета   Златко Стојановић, млађи саветник у Одсеку за планове интегритета; 10:00 – 10:15 Уводна реч 10:15 – 11:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској […]