У Одсеку за едукације, сарадњу са цивилним друштвом и истраживања обављају се следећи послови: припрема програма обуке о борби против корупције из надлежности Сектора; сарадњу са државним и другим органима и организацијама у спровођењу активности превенције корупције; спровођење истраживања о видовима корупције; развој методологија и алата за мерење различитих видова корупције; учествовање у припремању предлога пројеката и имплементацију одобрених пројеката; сарадња са другим унутрашњим јединицама у циљу извршавања послова из делокруга Одсека; припрема извештаја о раду Сектора; други послови из делокруга Одсека.