Сектор за превенцију

Сектор за превенцију обавља послове који се односе на: надзор над спровођењем Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана за примену Националне стратегије за борбу против корупције; израду годишњег извештаја о спровођењу Стратегије и Акционог плана; израду мишљења и других аката из надлежности Сектора; израду мишљења о процени ризика корупције у прописима и нацртима прописа; давање смерница за израду планова интегритета у јавном и приватном сектору; припрема програма обуке о борби против корупције из надлежности Сектора; сарадњу са државним и другим органима и организацијама у спровођењу активности превенције корупције; спровођење истраживања о видовима корупције; учествовање у припремању предлога пројеката и имплементацију одобрених пројеката; сарадњу са другим унутрашњим јединицама у циљу извршавања послова из делокруга Сектора; израду извештаја о раду Сектора.

Обавештења
Календар догађаја
март 2017
Догађаји

  • Програм семинара План интегритета 31.03.2017. године, Врњачка Бања Хотел „Променада„ Врњачка бб 10:00 – 10:10 Уводна реч 10:10 – 11:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској апликацији. 11:30 – 12:00 Освежење  • Програм семинара План интегритета 30.03.2017. године, Пожега Градски културни центар Књаза Милоша 8 11:00 – 11:10 Уводна реч 11:10 – 12:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској апликацији. 12:30 – 13:00 Освежење