U Grupi za međunarodne projekte obavljaju se sledeći poslovi: identifikovanje potencijalnih izvora finansiranja projektnih aktivnosti Agencije; planiranje, priprema, sprovođenje i praćenje sprovođenja međunarodnih projekata; izrada izveštaja o realizaciji međunarodnih projekata; učestvovanje u sprovođenju obuka u cilju upoznavanja sa nadležnostima Agencije iz delokruga Grupe; priprema za izradu izveštaja o radu Grupe;