У Групи за међународне пројекте обављају се следећи послови: идентификовање потенцијалних извора финансирања пројектних активности Агенције; планирање, припрема, спровођење и праћење спровођења међународних пројеката; израда извештаја о реализацији међународних пројеката; учествовање у спровођењу обука у циљу упознавања са надлежностима Агенције из делокруга Групе; припрема за израду извештаја о раду Групе;