Сектор за међународну сарадњу

Сектор за међународну сарадњу обавља послове који се односе на: сарадњу Агенције са сличним институцијама других држава и међународним организација; припрему студијских посета, посета страних делегација и званичника из иностранства Агенцији; припрему учешћа представника Агенције на међународним скуповима; припрему учешћа представника Агенције у раду међународних организација у којима је Република Србија члан; анализу усклађености прописа у области борбе против корупције са прописима Европске уније; сарадњу и координацију са другим државним органима у међународним активностима у вези са борбом против корупције; припрему и спровођење међународних пројеката; учествовање у спровођењу обука у циљу упознавања са надлежностима Агенције из делокруга Сектора; послове писменог и усменог превођења за потребе Агенције у вези са међународним сарањом; сарадњу са другим унутрашњим јединицама у циљу извршавања послова из делокруга Сектора; израду извештаја о раду Сектора.