Сектор за међународну сарадњу

Сектор за међународну сарадњу обавља послове који се односе на: сарадњу Агенције са сличним институцијама других држава и међународним организација; припрему студијских посета, посета страних делегација и званичника из иностранства Агенцији; припрему учешћа представника Агенције на међународним скуповима; припрему учешћа представника Агенције у раду међународних организација у којима је Република Србија члан; анализу усклађености прописа у области борбе против корупције са прописима Европске уније; сарадњу и координацију са другим државним органима у међународним активностима у вези са борбом против корупције; припрему и спровођење међународних пројеката; учествовање у спровођењу обука у циљу упознавања са надлежностима Агенције из делокруга Сектора; послове писменог и усменог превођења за потребе Агенције у вези са међународним сарањом; сарадњу са другим унутрашњим јединицама у циљу извршавања послова из делокруга Сектора; израду извештаја о раду Сектора.

Обавештења
Календар догађаја
март 2017
Догађаји

  • Програм семинара План интегритета 31.03.2017. године, Врњачка Бања Хотел „Променада„ Врњачка бб 10:00 – 10:10 Уводна реч 10:10 – 11:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској апликацији. 11:30 – 12:00 Освежење  • Програм семинара План интегритета 30.03.2017. године, Пожега Градски културни центар Књаза Милоша 8 11:00 – 11:10 Уводна реч 11:10 – 12:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској апликацији. 12:30 – 13:00 Освежење