Сектор за међународну сарадњу

Сектор за међународну сарадњу обавља послове који се односе на: сарадњу Агенције са сличним институцијама других држава и међународним организација; припрему студијских посета, посета страних делегација и званичника из иностранства Агенцији; припрему учешћа представника Агенције на међународним скуповима; припрему учешћа представника Агенције у раду међународних организација у којима је Република Србија члан; анализу усклађености прописа у области борбе против корупције са прописима Европске уније; сарадњу и координацију са другим државним органима у међународним активностима у вези са борбом против корупције; припрему и спровођење међународних пројеката; учествовање у спровођењу обука у циљу упознавања са надлежностима Агенције из делокруга Сектора; послове писменог и усменог превођења за потребе Агенције у вези са међународним сарањом; сарадњу са другим унутрашњим јединицама у циљу извршавања послова из делокруга Сектора; израду извештаја о раду Сектора.

Обавештења
Календар догађаја
април 2017
Догађаји

  • Консултативни састанак Агенције за борбу против корупције са организацијама цивилног друштва Агенција за борбу против корупције Царице Милице 1 Београд 26. април 2017. године 11:00-11:10 Уводно обраћање Агенција за борбу против корупције 11:10-12:45 Представљање циљева јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва за подношење предлога пројеката алтернативног извештавања о спровођењу Акционог плана за Поглавље […]  • Семинар План интегритета 26.04.2017. године, Ечка Хотел „Каштел Ечка“ Новосадска бр. 7 Предавачи: Драгана Крунић, шеф Одсека за планове интегритета   Златко Стојановић, млађи саветник у Одсеку за планове интегритета; 10:00 – 10:15 Уводна реч 10:15 – 11:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској […]