U Odeljenju za vođenje registara i posebnih evidencija obavljaju se sledeći poslovi:

prijem, obrada i verifikacija Izveštaja; vođenje Registra imovine; prijem, obrada i verifikacija obaveštenja o stupanju na funkciju i prestanku funkcije; vođenje Registra funkcionera; vođenje evidencije pravnih lica u kojima je funkcioner vlasnik više od 20% udela ili akcija; prijem, obrada i verifikacija obaveštenja pravnih lica u kojima je funkcioner vlasnik više od 20% udela ili akcija o učešću u postupcima privatizacije, javnih nabavki i drugim postupcima čiji je ishod zaključivanje ugovora sa organom Republike, teritorijalne autonomije, lokalne samouprave, drugim korisnikom budžeta, odnosno drugim pravnim licem čiji je osnivač organ Republike, teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave ili pravnim licem u kojem je više od 20% kapitala u javnoj svojini; prijem, obrada i verifikacija kopija evidencija poklona; izrada Kataloga poklona; provera formalno-tehničke ispravnosti Izveštaja, obaveštenja o stupanju na funkciju i prestanku funkcije i kopija evidencija poklona; objavljivanje i ažuriranje javnih podataka iz registara i posebnih evidencija iz delokruga Sektora na internet prezentaciji Agencije; vođenje postupaka za odlučivanje o postojanju povrede Zakona o Agenciji iz delokruga Odeljenja; izrada nacrta dopisa i akata iz delokruga Odeljenja; praćenje izvršavanja odluka Agencije iz delokruga Odeljenja; izrada nacrta mišljenja i uputstava za sprovođenje Zakona o Agenciji iz delokruga Odeljenja; analiza podataka iz Izveštaja u cilju izrade predloga godišnjeg plana provere; vođenje evidencije pokrenutih postupaka, donetih odluka i podnetih zahteva za pokretanje prekršajnog postupka iz delokruga Odeljenja; učestvovanje u sprovođenju obuka u cilju upoznavanja sa nadležnostima Agencije iz delokruga Odeljenja; priprema izveštaja o radu Sektora; drugi poslovi iz delokruga Odeljenja.