U Odeljenju za kontrolu imovine i prohoda funkcionera obavljaju se sledeći poslovi: provera tačnosti i potpunosti podataka iz Izveštaja; praćenje imovinskog stanja funkcionera i utvrđivanje razloga nesaglasnosti između podataka iz Izveštaja i stvarnog stanja ili između uvećane vrednosti imovine funkcionera i njegovih zakonitih i prijavljenih prihoda; vođenje postupaka za odlučivanje o postojanju povrede Zakona o Agenciji iz delokruga Odeljenja; izrada nacrta dopisa i akata iz delokruga Odeljenja; praćenje izvršavanja odluka Agencije iz delokruga Odeljenja; izrada nacrta mišljenja i uputstava za sprovođenje Zakona o Agenciji iz delokruga Odeljenja; vođenje evidencije pokrenutih postupaka, donetih odluka i podnetih zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, krivičnih prijava i izveštaja nadležnim državnim organima iz delokruga Odeljenja; učestvovanje u sprovođenju obuka u cilju upoznavanja sa nadležnostima Agencije iz delokruga Odeljenja; priprema za izradu izveštaja o radu Sektora; drugi poslovi iz delokruga Odeljenja.