Sektor za kontrolu imovine i prihoda funkcionera

Sektor za kontrolu imovine i prihoda funkcionera obavlja poslove koji se odnose na: vođenje Registra funkcionera; vođenje registra imovine i prihoda funkcionera; vođenje evidencije pravnih lica u kojima je funkcioner vlasnik više od 20% udela ili akcija i postupaka privatizacije, javnih nabavki i drugih postupaka čiji je ishod zaključivanje ugovora sa organom Republike, teritorijalne autonomije, lokalne samouprave, drugim korisnikom budžeta, odnosno drugim pravnim licem čiji je osnivač organ Republike, teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave ili pravnim licem u kojem je više od 20% kapitala u javnoj svojini; objavljivanje kataloga poklona; proveru blagovremenosti podnošenja izveštaja o imovini i prihodima funkcionera (u daljem tekstu: Izveštaj) i tačnosti i potpunosti podataka iz Izveštaja; praćenje imovinskog stanja funkcionera; postupanje u slučaju povrede Zakona o Agenciji iz delokruga Sektora; izrada nacrta mišljenja i uputstava za sprovođenje Zakona o Agenciji iz delokruga Sektora; realizaciju obuka; saradnju sa drugim unutrašnjim jedinicama u cilju izvršavanja poslova iz delokruga Sektora; izradu izveštaja o radu Sektora.