Сектор за контролу финансирања политичких активности

Сектор за контролу финансирања политичких активности обавља послове који се односе на: контролу финансијских извештаја политичких субјеката; формирање и ажурирање база података потребних за послове контроле финансијских извештаја политичких субјеката; избор, организацију и координацију рада и надзор над радом посматрача изборних кампања; поступање у случају повреде Закона о Агенцији из делокруга Сектора и закона који уређује финансирање политичких активности; праћење стања у области борбе против корупције у вези са финансирањем политичких активности; обраду података у циљу израде анализа појава везаних за корупцију код финансирања политичких активности; давање мишљења и упутстава за спровођење Закона о Агенцији из делокруга Сектора и мишљења у вези са применом закона који уређује финансирање политичких активности; реализацију обука; сарадњу са другим унутрашњим јединицама у циљу извршавања послова из делокруга Сектора; израду извештаја о раду Сектора.