Сектор за контролу финансирања политичких активности

Сектор за контролу финансирања политичких активности обавља послове који се односе на: контролу финансијских извештаја политичких субјеката; формирање и ажурирање база података потребних за послове контроле финансијских извештаја политичких субјеката; избор, организацију и координацију рада и надзор над радом посматрача изборних кампања; поступање у случају повреде Закона о Агенцији из делокруга Сектора и закона који уређује финансирање политичких активности; праћење стања у области борбе против корупције у вези са финансирањем политичких активности; обраду података у циљу израде анализа појава везаних за корупцију код финансирања политичких активности; давање мишљења и упутстава за спровођење Закона о Агенцији из делокруга Сектора и мишљења у вези са применом закона који уређује финансирање политичких активности; реализацију обука; сарадњу са другим унутрашњим јединицама у циљу извршавања послова из делокруга Сектора; израду извештаја о раду Сектора.

Обавештења
Календар догађаја
март 2017
Догађаји

  • Програм семинара План интегритета 31.03.2017. године, Врњачка Бања Хотел „Променада„ Врњачка бб 10:00 – 10:10 Уводна реч 10:10 – 11:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској апликацији. 11:30 – 12:00 Освежење  • Програм семинара План интегритета 30.03.2017. године, Пожега Градски културни центар Књаза Милоша 8 11:00 – 11:10 Уводна реч 11:10 – 12:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској апликацији. 12:30 – 13:00 Освежење