Сектор за контролу финансирања политичких активности

Сектор за контролу финансирања политичких активности обавља послове који се односе на: контролу финансијских извештаја политичких субјеката; формирање и ажурирање база података потребних за послове контроле финансијских извештаја политичких субјеката; избор, организацију и координацију рада и надзор над радом посматрача изборних кампања; поступање у случају повреде Закона о Агенцији из делокруга Сектора и закона који уређује финансирање политичких активности; праћење стања у области борбе против корупције у вези са финансирањем политичких активности; обраду података у циљу израде анализа појава везаних за корупцију код финансирања политичких активности; давање мишљења и упутстава за спровођење Закона о Агенцији из делокруга Сектора и мишљења у вези са применом закона који уређује финансирање политичких активности; реализацију обука; сарадњу са другим унутрашњим јединицама у циљу извршавања послова из делокруга Сектора; израду извештаја о раду Сектора.

Обавештења
Календар догађаја
април 2017
Догађаји

  • Консултативни састанак Агенције за борбу против корупције са организацијама цивилног друштва Агенција за борбу против корупције Царице Милице 1 Београд 26. април 2017. године 11:00-11:10 Уводно обраћање Агенција за борбу против корупције 11:10-12:45 Представљање циљева јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва за подношење предлога пројеката алтернативног извештавања о спровођењу Акционог плана за Поглавље […]  • Семинар План интегритета 26.04.2017. године, Ечка Хотел „Каштел Ечка“ Новосадска бр. 7 Предавачи: Драгана Крунић, шеф Одсека за планове интегритета   Златко Стојановић, млађи саветник у Одсеку за планове интегритета; 10:00 – 10:15 Уводна реч 10:15 – 11:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској […]