Planovi javnih nabavki i izveštaji o realizacijiJAVNA NABAVKA – Usluga „Analiza stanja i predlog razvoja Informacionog sistema Agencije za borbu
protiv korupcije” – Usluge strateške revizije i planiranja informacionih sistema ili tehnologija. Šifra iz ORN – 72222000 –

Javna nabavka male vrednosti usluga broj 404-02-165/18-03 za 2018. godinu

 


JAVNA NABAVKA – Usluge u oblasti odnosa sa javnošću – Ostale medijske usluge. Šifra iz ORN-a: 79416000 –

Javna nabavka male vrednosti usluga broj 404-02-135/18-03 za 2018. godinu

 


JAVNA NABAVKA – Usluge održavanja i unapređenja aplikativnog softvera. Šifra iz ORN-a: 72262000 – Usluge povezane sa softverom Usluge održavanja i unapređenja aplikativnog softvera

Javna nabavka male vrednosti usluga broj 404-02-139/18-03 za 2018. godinu

 


JAVNA NABAVKA – Usluga posredovanja za organizaciju prevoza, hotelskih usluga i iznajmljivanje prostora, Šifra iz ORN-a: 63500000 – Usluge putničkih agencija i tur operatera i usluge pomoći turistima

Javna nabavka male vrednosti usluga broj 404-02-25/18-03 za 2018. godinu

 


JAVNA NABAVKA – Usluga stručne podrške funkcionisanju IT sistema, Šifra iz ORN-a: 72250000 – Sistemske usluge i usluge podrške

Javna nabavka broj 404-02-13/18-03 za 2018. godinu

 


JAVNA NABAVKA – Usluga održavanja i unapređenja aplikativnog softvera, Šifra iz ORN-a: 722620000 – Usluge povezane sa softverom

Javna nabavka male vrednosti usluga broj 404-02-117/17-03 za 2017. godinu

_______________________________________________________________________________________________________

JAVNA NABAVKA – Usluge izrade video materijala, Šifra iz ORN-a: 92111100 – Usluge izrade video materijala

Javna nabavka male vrednosti usluga broj 404-02-36/17-03 za 2017. godinu

________________________________________________________________________________________________________

JAVNA NABAVKA – Usluge štampanja,  Šifra iz ORN-a: 79810000 – Usluge štampanja

Javna nabavka male vrednosti usluga broj 404-02-16/17-03 za 2017. godinu

_________________________________________________________________________________________________________

JAVNA NABAVKA – Usluge posredovanja za obezbeđivanje prevoza, hotelskih usluga i iznajmljivanje prostora ORN – 63500000 Usluge putničkih agencija i tur operatera i usluge pomoći turistima

Javna nabavka male vrednosti usluga broj 404-02-15/17-03 za 2017. godinu

__________________________________________________________________________________________________________

JAVNA NABAVKA – Usluga izrade i održavanja softvera ORN – 72262000 Usluge izrade softvera

Javna nabavka usluga broj 404-02-150/16-03 za 2016. godinu

—————————————————————————————————————————————————————————————

JAVNA NABAVKA – Usluge posredovanja za obezbeđivanje prevoza, hotelskih usluga i iznajmljivanje prostora.
Šifra iz ORN-a: 63500000 – Usluge putničkih agencija i tur operatera i usluge pomoći
turistima.

 Javna nabavka male vrednosti usluga broj 404-02-27/16-03 za 2016. godinu

———————————————————————————————————————————————————————————————-

JAVNA NABAVKA – Usluga izrade i održavanja softvera ORN – 72262000 Usluge izrade softvera

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Javna nabavka br. 1.2.4/2015


POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku male vrednosti usluga broj 404-02-0144/15-03 za 2015. godinu

Usluge čišćenja


POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku male vrednosti usluga broj 404-02-37/15-03 za 2015. godinu

Usluge štampanja


POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku male vrednosti usluga broj 404-02-38/15-03 za 2015. godinu

Usluge posredovanja pri kupovini avio karata i rezervacija hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu.


 

Usluga izrade softvera za potrebe izrade i sprovođenja planova integriteta i vršenje nadzora nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period od 2013. do 2018. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za uslugu izrade softvera za potrebe izrade i sprovođenja planova integriteta i vršenje nadzora nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period od 2013. do 2018. godine


Angažovanje tri lica po osnovu ugovora o delu za sprovođenje aktivnosti predviđenih projektom „Podrška jačanju mehanizama prevencije korupcije i institucionalnom razvoju Agencije za borbu protiv korupcije“ (2014-2016)

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije

Ponovljeni postupak za partiju jedan:


Nabavka tonera za štampače za potrebe Agencije za borbu protiv korupcije

 


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti usluga – Usluga obavljanje poslova domara


Poziv za podnošenje ponuda: Usluge posredovanja pri kupovini avio karata i rezervaciji hotelskog smeštaja; Konkursna dokumentacija (25.4.2014)