Канцеларија директора обавља послове који се односе на: протокол; набавку и вођење евиденције протоколарних и пригодних поклона; координацију рада унутрашњих јединица; организацију и координацију у вези са остваривањем сарадње директора и Одбора; обезбеђивање јединственог рада Стручне службе Агенције; организацију и координацију састанака у вези са остваривањем сарадње Агенције са другим државним органима, организацијама и телима, као и са међународним организацијама и институцијама; административно-техничку подршку у раду директору и заменику директора; координацију израде годишњег плана рада Агенције; израду годишњег извештаја о раду Агенције; ажурирање информатора о раду Агенције; израду и спровођење комуникационе стратегије Агенције; планирање и саветодавно-аналитичке послове у вези са организовањем медијских наступа и презентација Агенције; праћење и анализу медијског извештавања о Агенцији; сарадњу са представницима медија; вођење евиденције медијских наступа представника Агенције; поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја; администрирање и ажурирање интернет презентације Агенције и налога на друштвеним мрежама; комуникацију са грађанима, организовање и реализацију посета грађана; друге послове из делокруга Канцеларије.