Канцеларија директора

Канцеларија директора обавља послове који се односе на: протокол; набавку и вођење евиденције протоколарних и пригодних поклона; координацију рада унутрашњих јединица; организацију и координацију у вези са остваривањем сарадње директора и Одбора; обезбеђивање јединственог рада Стручне службе Агенције; организацију и координацију састанака у вези са остваривањем сарадње Агенције са другим државним органима, организацијама и телима, као и са међународним организацијама и институцијама; административно-техничку подршку у раду директору и заменику директора; координацију израде годишњег плана рада Агенције; израду годишњег извештаја о раду Агенције; ажурирање информатора о раду Агенције; израду и спровођење комуникационе стратегије Агенције; планирање и саветодавно-аналитичке послове у вези са организовањем медијских наступа и презентација Агенције; праћење и анализу медијског извештавања о Агенцији; сарадњу са представницима медија; вођење евиденције медијских наступа представника Агенције; поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја; администрирање и ажурирање интернет презентације Агенције и налога на друштвеним мрежама; комуникацију са грађанима, организовање и реализацију посета грађана; друге послове из делокруга Канцеларије.

Обавештења
Календар догађаја
март 2017
Догађаји

  • Програм семинара План интегритета 31.03.2017. године, Врњачка Бања Хотел „Променада„ Врњачка бб 10:00 – 10:10 Уводна реч 10:10 – 11:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској апликацији. 11:30 – 12:00 Освежење  • Програм семинара План интегритета 30.03.2017. године, Пожега Градски културни центар Књаза Милоша 8 11:00 – 11:10 Уводна реч 11:10 – 12:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској апликацији. 12:30 – 13:00 Освежење