Канцеларија директора

Канцеларија директора обавља послове који се односе на: протокол; набавку и вођење евиденције протоколарних и пригодних поклона; координацију рада унутрашњих јединица; организацију и координацију у вези са остваривањем сарадње директора и Одбора; обезбеђивање јединственог рада Стручне службе Агенције; организацију и координацију састанака у вези са остваривањем сарадње Агенције са другим државним органима, организацијама и телима, као и са међународним организацијама и институцијама; административно-техничку подршку у раду директору и заменику директора; координацију израде годишњег плана рада Агенције; израду годишњег извештаја о раду Агенције; ажурирање информатора о раду Агенције; израду и спровођење комуникационе стратегије Агенције; планирање и саветодавно-аналитичке послове у вези са организовањем медијских наступа и презентација Агенције; праћење и анализу медијског извештавања о Агенцији; сарадњу са представницима медија; вођење евиденције медијских наступа представника Агенције; поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја; администрирање и ажурирање интернет презентације Агенције и налога на друштвеним мрежама; комуникацију са грађанима, организовање и реализацију посета грађана; друге послове из делокруга Канцеларије.

Обавештења
Календар догађаја
април 2017
Догађаји

  • Консултативни састанак Агенције за борбу против корупције са организацијама цивилног друштва Агенција за борбу против корупције Царице Милице 1 Београд 26. април 2017. године 11:00-11:10 Уводно обраћање Агенција за борбу против корупције 11:10-12:45 Представљање циљева јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва за подношење предлога пројеката алтернативног извештавања о спровођењу Акционог плана за Поглавље […]  • Семинар План интегритета 26.04.2017. године, Ечка Хотел „Каштел Ечка“ Новосадска бр. 7 Предавачи: Драгана Крунић, шеф Одсека за планове интегритета   Златко Стојановић, млађи саветник у Одсеку за планове интегритета; 10:00 – 10:15 Уводна реч 10:15 – 11:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској […]