Grupa za informatičke poslove

Grupa za informatičke poslove obavlja poslove koji se odnose na: održavanje informacionog sistema; razvijanje informacionog sistema, kao osnove za odvijanje i unapređenje radnih procesa; druge poslovi iz delokruga Grupe.