Група за информатичке послове

Група за информатичке послове обавља послове који се односе на: одржавање информационог система; развијање информационог система, као основе за одвијање и унапређење радних процеса; друге послови из делокруга Групе.