Predstavnici Agencije na zasedanju UN Radne grupe za prevenciju korupcije
06/09/2018
Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Usluge u oblasti odnosa sa javnošću
12/09/2018

Oglasna tabla

print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

„Sl.glasnik“, br. 18/2016
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

 

014-012-00-0432/20-11

Agencija za sprečavanje korupcije dana 20. novembra 2020. godine objavljuje dopis br. 014-012-00-0432/20-11  jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br 014-012-00-0432/20-11

014-07-0-02270/19-11

Agencija za sprečavanje korupcije dana 10. novembra 2020. godine objavljuje dopis br. 014-07-00-0227/19-11  jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-07-00-0227/19-11

014-111-00-0009/19-09/13

Agencija za sprečavanje korupcije dana 5. oktobra 2020. godine objavljuje dopis br. 014-111-00-0009/19-09/13 jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-111-00-0009/19-09/13

014-07-00-0179/19-11

Agencija za sprečavanje korupcije dana 12. septembra 2020. godine objavljuje dopis br. 014-07-00-0179/19-11 jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-07-00-0179/19-11

014-07-00-0178/19-11

Agencija za sprečavanje korupcije dana 10. septembra 2020. godine objavljuje dopis br. 014-07-00-0178/19-11 jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-07-00-0178/19-11

014-47-00-0222/17-07/01

Agencija za sprečavanje korupcije dana 9. septembra 2020. godine objavljuje dopis br.014-47-00-0222/17-07/01 jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br.014-47-00-0222/17-07/01

014-07-00-0284/20-07 

Agencija za sprečavanje korupcije dana 4. septembra 2020. godine objavljuje dopis br.014-07-00-0284/20-07  jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-07-00-0284/20-07

014-111-00-0009/19-09/3/16

Agencija za borbu protiv korupcije dana 28. avgusta 2020. objavljuje dopis br. 014-111-00-0009/19-09/3/16 jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-111-00-0009/19-09/3/16

014-111-00-0009/19-09 (28.7.2020)

Agencija za borbu protiv korupcije dana 11. avgusta 2020. objavljuje dopis br. 014-111-00-0009/19-09 jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-111-00-0009/19-09

014-47-00-0131/19-07

Agencija za borbu protiv korupcije dana 21. jula 2020. objavljuje akt br. 014-47-00-0131/19-07 jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-47-00-0131/19-07

014-07-00-0302/20-07

Agencija za borbu protiv korupcije dana 20. jula 2020. objavljuje akt br. 014-07-00-0302/20-07 jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-07-00-0302/20-07