Predstavnici Agencije na zasedanju UN Radne grupe za prevenciju korupcije
06/09/2018
Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Usluge u oblasti odnosa sa javnošću
12/09/2018

Oglasna tabla

print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

„Sl.glasnik“, br. 18/2016
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

 

 


014-111-00-0009/19-09/2/11

Agencija za borbu protiv korupcije dana 03. jula 2020. objavljuje akt br. 014-111-00-0009/19-09/2/11 jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br.014-111-00-0009/19-09/2/11

014-111-00-0009/19-09/2/9

Agencija za borbu protiv korupcije dana 03. jula 2020. objavljuje akt br. 014-111-00-0009/19-09/2/9 jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br.014-111-00-0009/19-09/2/9

037-00-0095/19-09

Agencija za borbu protiv korupcije dana 30. juna 2020. objavljuje akt br. 037-00-0095/19-09 jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 037-00-0095/19-09

014-111-00-0009/19-09/2/10

Agencija za borbu protiv korupcije dana 26. juna 2020. objavljuje akt br. 014-111-00-0009/19-09/2/10 jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-111-00-0009/19-09/2/10

014-111-00-0009/19-09/2/12

Agencija za borbu protiv korupcije dana 24. juna 2020. objavljuje akt br. 014-111-00-0009/19-09/2/12 jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-111-00-0009/19-09/2/12

014-111-00-0009/19-09/2/13

Agencija za borbu protiv korupcije dana 24. juna 2020. objavljuje akt br. 014-111-00-0009/19-09/2/13 jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-111-00-0009/19-09/2/13

014-111-00-0009/19-09/1-10

Agencija za borbu protiv korupcije dana 23. juna 2020. objavljuje akt br. 014-111-00-0009/19-09/1-10 jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-111-00-0009/19-09/1-10

014-111-00-0009/19-09/1-12

Agencija za borbu protiv korupcije dana 22. juna 2020. objavljuje akt br. 014-111-00-0009/19-09/1-12 jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-111-00-0009/19-09/1-12

037-00-0066/20-09

Agencija za borbu protiv korupcije dana 19. juna 2020. objavljuje dopis br. 037-00-0066/20-09 jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 037-00-0066/20-09

014-111-00-0009/19-09/1-12

Agencija za borbu protiv korupcije dana 18. juna 2020. objavljuje akt br. 014-111-00-0009/19-09/1-12 jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-111-00-0009/19-09/1-12

014-111-00-0009/19-09/1-11

Agencija za borbu protiv korupcije dana 18. juna 2020. objavljuje akt br. 014-111-00-0009/19-09/1-11 jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-111-00-0009/19-09/1-11

014-111-00-0009/19-09/1-9

Agencija za borbu protiv korupcije dana 18. juna 2020. objavljuje akt br. 014-111-00-0009/19-09/1-9 jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-111-00-0009/19-09/1-9

014-111-00-0009/19-09/3/13

Agencija za borbu protiv korupcije dana 17. juna 2020. objavljuje akt br. 014-111-00-0009/19-09/3/13 jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-111-00-0009/19-09/3/13