Представници Агенције на заседању УН Радне групе за превенцију корупције
06/09/2018
Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Услуге у области односа са јавношћу
12/09/2018

Огласна табла

print

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

„Сл.гласник“, бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.014-021-06-0006/19-07

Агенција за борбу против корупције дана 12. марта 2020. објављује акт бр. 014-021-06-0006/19-07  јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-021-06-0006/19-07

014-021-06-0223/17-07

Агенција за борбу против корупције дана 12. марта 2020. објављује акт бр. 014-021-06-0223/17-07  јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-021-06-0223/17-07

014-021-06-0029/18-07

Агенција за борбу против корупције дана 12. марта 2020. објављује акт бр. 014-021-06-0029/18-07  јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-021-06-0029/18-07

014-47-00-0316/18-07

Агенција за борбу против корупције дана 12. марта 2020. објављује акт бр. 014-47-00-0316/18-07  јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-47-00-0316/18-07

014-47-00-0226/18-07

Агенција за борбу против корупције дана 28. фебруара 2020. објављује акт бр. 014-47-00-0226/18-07  јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-47-00-0226/18-07

014-021-06-00238/2013-07

Агенција за борбу против корупције дана 28. фебруара 2020. објављује акт бр. 014-021-06-00238/2013-07  јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-021-06-00238/2013-07

014-021-06-0109/17-07

Агенција за борбу против корупције дана 28. фебруара 2020. објављује акт бр. 014-021-06-0109/17-07  јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 14-021-06-0109/17-07

014-47-00-0120/18-17

Агенција за борбу против корупције дана 7. фебруара 2020. објављује акт бр. 014-47-00-0120/18-17  јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-47-00-0120/18-17