Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018

Огласна табла

print

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

„Сл.гласник“, бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.014-46-00-0041/2018-08

Агенција за борбу против корупције дана 11.06.2019. објављује акт бр. 014-46-00-0041/2018-08 јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ бр. 014-46-00-0041/2018-08

014-46-00-0343/2017-08

Агенција за борбу против корупције дана 11.06.2019. објављује акт бр. 014-46-00-0343/2017-08 јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ бр. 014-46-00-0343/2017-08

014-46-00-00371/2018-08

Агенција за борбу против корупције дана 11.06.2019. објављује акт бр. 014-46-00-00371/2018-08 јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ бр. 014-46-00-0371/2018-08

014-46-00-00391/2018-08

Агенција за борбу против корупције дана 31.05.2019. објављује акт бр. 014-46-00-00391/2018-08 јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ бр. 014-46-00-00391/2018-08

Правилник о спровођењу јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва за реализовање пројеката у области борбе против корупције

Агенција за борбу против корупције дана 27.05.2019. објављује Правилник о спровођењу јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва за реализовање пројеката у области борбе против корупције

Преузмите документ Правилник

014-07-00-0018/18-11

Агенција за борбу против корупције дана 23.05.2019. објављује акт бр. 014-07-00-0018/18-11 јер достављање на други начин није било могуће.
Преузмите документ бр.  014-07-00-0018/18-11