Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018

Огласна табла

print

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

„Сл.гласник“, бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.014-46-00-0219/2019-08

Агенција за борбу против корупције дана 11.07.2019. објављује акт бр.014-46-00-0219/2019-08 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-46-00-0219/2019-08

014-46-00-0222/2019-08

Агенција за борбу против корупције дана 11.07.2019. објављује акт бр.014-46-00-0222/2019-08 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-46-00-0222/2019-08

014-46-00-0225/2019-08

Агенција за борбу против корупције дана 11.07.2019. објављује акт бр.014-46-00-0225/2019-08 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-46-00-0225/2019-08

014-46-00-0228/2019-08

Агенција за борбу против корупције дана 11.07.2019. објављује акт бр.014-46-00-0228/2019-08 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-46-00-0228/2019-08

014-46-00-0179/2019-08

Агенција за борбу против корупције дана 15.08.2019. објављује акт бр.014-46-00-0179/2019-08 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-46-00-0179/2019-08

014-46-00-0216/19-08

Агенција за борбу против корупције дана 13.08.2019. објављује акт бр. 014-46-00-0216/19-08 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр.  014-46-00-0216/19-08

014-46-00-0220/19-08

Агенција за борбу против корупције дана 13.08.2019. објављује акт бр. 014-46-00-0220/19-08 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-46-00-0220/19-08

014-46-00-0215/19-08

Агенција за борбу против корупције дана 13.08.2019. објављује акт бр. 014-46-00-0215/19-08 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-46-00-0215/19-08

014-07-00-874/17-11

Агенција за борбу против корупције дана 08.08.2019. објављује акт бр. 014-07-00-874/17-11 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр.  014-07-00-874/17-11