Представници Агенције на заседању УН Радне групе за превенцију корупције
06/09/2018
Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Услуге у области односа са јавношћу
12/09/2018

Огласна табла

print

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

„Сл.гласник“, бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

 

 


014-111-00-0009/19-09 (28.7.2020)

Агенција за борбу против корупције дана 11. avgusta 2020. објављује допис бр. 014-111-00-0009/19-09 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-111-00-0009/19-09

014-020-00-0068/19-11 (26.5.2020.)

Агенција за борбу против корупције дана 6. avgusta 2020. објављује допис бр. 014-020-00-0068/19-11 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-020-00-0068/19-11

014-020-00-0068/19-11 (4.2.2020.)

Агенција за борбу против корупције дана 6. avgusta 2020. објављује допис бр. 014-020-00-0068/19-11 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-020-00-0068/19-11

014-020-00-0068/19-11 (27.12.2019.)

Агенција за борбу против корупције дана 6. avgusta 2020. објављује допис бр. 014-020-00-0068/19-11 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-020-00-0068/19-11

014-46-00-0080/20-08

Агенција за борбу против корупције дана 29. јула 2020. објављује допис бр. 014-46-00-0080/2020-08 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-46-00-0080/2020-08

037-00-0083/20-09

Агенција за борбу против корупције дана 27. јула 2020. објављује допис бр. 037-00-0083/20-09 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 037-00-0083/20-09

037-00-0082/20-09

Агенција за борбу против корупције дана 27. јула 2020. објављује допис бр. 037-00-0082/20-09 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ  бр.037-00-0082/20-09

014-47-00-0177/19-07

Агенција за борбу против корупције дана 22. јула 2020. објављује акт бр. 014-47-00-0177/19-07 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-47-00-0177/19-07

014-47-00-0131/19-07

Агенција за борбу против корупције дана 21. јула 2020. објављује акт бр. 014-47-00-0131/19-07 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-47-00-0131/19-07

014-07-00-0302/20-07

Агенција за борбу против корупције дана 20. јула 2020. објављује акт бр. 014-07-00-0302/20-07 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-07-00-0302/20-07