Представници Агенције на заседању УН Радне групе за превенцију корупције
06/09/2018
Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Услуге у области односа са јавношћу
12/09/2018

Огласна табла

print

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

„Сл.гласник“, бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

 

 


014-111-00-0009/19-09/2/11

Агенција за борбу против корупције дана 03. јула 2020. објављује акт бр. 014-111-00-0009/19-09/2/11 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр.014-111-00-0009/19-09/2/11

014-111-00-0009/19-09/2/9

Агенција за борбу против корупције дана 03. јула 2020. објављује акт бр. 014-111-00-0009/19-09/2/9 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр.014-111-00-0009/19-09/2/9

037-00-0095/19-09

Агенција за борбу против корупције дана 30. јуна 2020. објављује акт бр. 037-00-0095/19-09 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 037-00-0095/19-09

014-111-00-0009/19-09/2/10

Агенција за борбу против корупције дана 26. јуна 2020. објављује акт бр. 014-111-00-0009/19-09/2/10 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-111-00-0009/19-09/2/10

014-111-00-0009/19-09/2/12

Агенција за борбу против корупције дана 24. јуна 2020. објављује акт бр. 014-111-00-0009/19-09/2/12 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-111-00-0009/19-09/2/12

014-111-00-0009/19-09/2/13

Агенција за борбу против корупције дана 24. јуна 2020. објављује акт бр. 014-111-00-0009/19-09/2/13 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-111-00-0009/19-09/2/13

014-111-00-0009/19-09/1-10

Агенција за борбу против корупције дана 23. јуна 2020. објављује акт бр. 014-111-00-0009/19-09/1-10 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-111-00-0009/19-09/1-10

014-111-00-0009/19-09/1-12

Агенција за борбу против корупције дана 22. јуна 2020. објављује акт бр. 014-111-00-0009/19-09/1-12 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-111-00-0009/19-09/1-12

037-00-0066/20-09

Агенција за борбу против корупције дана 19. јуна 2020. објављује допис бр. 037-00-0066/20-09 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 037-00-0066/20-09

014-111-00-0009/19-09/1-12

Агенција за борбу против корупције дана 18. јуна 2020. објављује акт бр. 014-111-00-0009/19-09/1-12 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-111-00-0009/19-09/1-12

014-111-00-0009/19-09/1-11

Агенција за борбу против корупције дана 18. јуна 2020. објављује акт бр. 014-111-00-0009/19-09/1-11 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-111-00-0009/19-09/1-11

014-111-00-0009/19-09/1-9

Агенција за борбу против корупције дана 18. јуна 2020. објављује акт бр. 014-111-00-0009/19-09/1-9 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-111-00-0009/19-09/1-9

014-111-00-0009/19-09/3/13

Агенција за борбу против корупције дана 17. јуна 2020. објављује акт бр. 014-111-00-0009/19-09/3/13 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-111-00-0009/19-09/3/13