Представници Агенције на заседању УН Радне групе за превенцију корупције
06/09/2018
Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Услуге у области односа са јавношћу
12/09/2018

Огласна табла

print

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

„Сл.гласник“, бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.014-111-00-0011/19-09/1-1

Агенција за борбу против корупције дана 20.11.2019. објављује акт бр. 014-111-00-0011/19-09/1-1  јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-111-00-0011/19-09/1-1

014-07-00-0733/18-11

Агенција за борбу против корупције дана 25.10.2019. објављује акт бр. 014-07-00-0733/18-11  јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-07-00-0733/18-11

014-020-00-0193/18-11

Агенција за борбу против корупције дана 21.10.2019. објављује акт бр. 014-020-00-0193/18-11  јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-020-00-0193/18-11