Представници Агенције на заседању УН Радне групе за превенцију корупције
06/09/2018
Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Услуге у области односа са јавношћу
12/09/2018

Огласна табла

print

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

„Сл.гласник“, бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

014-47-00-0159/19-07

Агенција за спречавање корупције дана 2. децембра 2020. године објављује допис бр. 014-47-00-0159/19-07  јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-47-00-0159/19-07 

014-47-00-0005/16-07

Агенција за спречавање корупције дана 2. децембра 2020. године објављује допис бр. 014-47-00-0005/16-07  јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр.  014-47-00-0005/16-07

014-012-00-0432/20-11

Агенција за спречавање корупције дана 20. новембра 2020. године објављује допис бр. 014-012-00-0432/20-11  јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр 014-012-00-0432/20-11

014-037-00-0166/20-09

Агенција за спречавање корупције дана 13. новембра 2020. године објављује допис бр. 014-037-00-0116/20-09  јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр 014-037-00-0166/20-09

014-07-0-02270/19-11

Агенција за спречавање корупције дана 10. новембра 2020. године објављује допис бр. 014-07-00-0227/19-11  јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-07-00-0227/19-11

014-111-00-0009/19-09/13

Агенција за спречавање корупције дана 5. октобра 2020. године објављује допис бр. 014-111-00-0009/19-09/13 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-111-00-0009/19-09/13

014-07-00-0179/19-11

Агенција за спречавање корупције дана 12. септембра 2020. године објављује допис бр. 014-07-00-0179/19-11 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-07-00-0179/19-11

014-07-00-0178/19-11

Агенција за спречавање корупције дана 10. септембра 2020. године објављује допис бр. 014-07-00-0178/19-11 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-07-00-0178/19-11

014-47-00-0222/17-07/01

Агенција за спречавање корупције дана 9. септембра 2020. године објављује допис бр.014-47-00-0222/17-07/01 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр.014-47-00-0222/17-07/01

014-07-00-0284/20-07 

Агенција за спречавање корупције дана 4. септембра 2020. године објављује допис бр.014-07-00-0284/20-07  јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-07-00-0284/20-07

014-111-00-0009/19-09/3/16

Агенција за борбу против корупције дана 28. августа 2020. објављује допис бр. 014-111-00-0009/19-09/3/16 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-111-00-0009/19-09/3/16

014-111-00-0009/19-09 (28.7.2020)

Агенција за борбу против корупције дана 11. августа 2020. објављује допис бр. 014-111-00-0009/19-09 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-111-00-0009/19-09

014-47-00-0131/19-07

Агенција за борбу против корупције дана 21. јула 2020. објављује акт бр. 014-47-00-0131/19-07 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-47-00-0131/19-07

014-07-00-0302/20-07

Агенција за борбу против корупције дана 20. јула 2020. објављује акт бр. 014-07-00-0302/20-07 јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 014-07-00-0302/20-07