Одсек за истраживање и аналитичке послове

У Одсеку за истраживање и аналитичке послове обављају се следећи послови: израда анализе категорија функционера на основу које се израђује предлог годишњег плана провере података из Извештаја; израда анализа докумената и информација достављених од других државних органа и других правних лица на основу којих се проверава тачност и потпуност података из Извештаја; израда анализа појава везаних за корупцију у вези са пријављивањем имовине и прихода функционера, јавним набавкама и поклонима, на основу података из евиденција Сектора; израда анализа примљених представки; израда анализа појава везаних за корупцију у вези са примљеним представкама; израда анализа одлука у вези са исходима поступака иницираних од стране Сектора; израда извештаја о раду Сектора.

Обавештења
Календар догађаја
март 2017
Догађаји

  • Програм семинара План интегритета 31.03.2017. године, Врњачка Бања Хотел „Променада„ Врњачка бб 10:00 – 10:10 Уводна реч 10:10 – 11:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској апликацији. 11:30 – 12:00 Освежење  • Програм семинара План интегритета 30.03.2017. године, Пожега Градски културни центар Књаза Милоша 8 11:00 – 11:10 Уводна реч 11:10 – 12:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској апликацији. 12:30 – 13:00 Освежење