Одсек за истраживање и аналитичке послове

У Одсеку за истраживање и аналитичке послове обављају се следећи послови: израда анализе категорија функционера на основу које се израђује предлог годишњег плана провере података из Извештаја; израда анализа докумената и информација достављених од других државних органа и других правних лица на основу којих се проверава тачност и потпуност података из Извештаја; израда анализа појава везаних за корупцију у вези са пријављивањем имовине и прихода функционера, јавним набавкама и поклонима, на основу података из евиденција Сектора; израда анализа примљених представки; израда анализа појава везаних за корупцију у вези са примљеним представкама; израда анализа одлука у вези са исходима поступака иницираних од стране Сектора; израда извештаја о раду Сектора.

Обавештења
Календар догађаја
април 2017
Догађаји

  • Консултативни састанак Агенције за борбу против корупције са организацијама цивилног друштва Агенција за борбу против корупције Царице Милице 1 Београд 26. април 2017. године 11:00-11:10 Уводно обраћање Агенција за борбу против корупције 11:10-12:45 Представљање циљева јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва за подношење предлога пројеката алтернативног извештавања о спровођењу Акционог плана за Поглавље […]  • Семинар План интегритета 26.04.2017. године, Ечка Хотел „Каштел Ечка“ Новосадска бр. 7 Предавачи: Драгана Крунић, шеф Одсека за планове интегритета   Златко Стојановић, млађи саветник у Одсеку за планове интегритета; 10:00 – 10:15 Уводна реч 10:15 – 11:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској […]