Odeljenje za postupanje po predstavkama

U Odeljenju za postupanje po predstavkama obavljaju se sledeći poslovi: prijem i procena predstavki pravnih i fizičkih lica; vođenje evidencije primljenih predstavki; postupanje po predstavkama pravnih i fizičkih lica; pružanje pravne pomoći iz delokruga Odeljenja; izrada nacrta mišljenja i uputstava za sprovođenje Zakona o Agenciji iz delokruga Odeljenja; vođenje evidencije podnetih zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, krivičnih prijava i izveštaja nadležnim državnim organima iz delokruga Odeljenja; identifikovanje problema koji dovode do korupcije u javnom sektoru; učestvovanje u sprovođenju obuka u cilju upoznavanja sa nadležnostima Agencije iz delokruga Odeljenja; priprema za izradu izveštaja o radu Sektora; drugi poslovi iz delokruga Odeljenja.