Обуке о Методологији истраживања и анализе

Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Обуке о Методологији истраживања и анализе

print
У оквиру УСАИД Пројекта за одговорну власт организована је обука о Методологији истраживања и анализе, којој су присуствовали запослени Агенције за спречавање корупције. Обука је трајала две недеље од 21. септембра до 2. октобра. Прва недеље обухватила је групне обуке 26 запослених Агенције, док су током друге недеље учествовали појединачни сектори Агенције и обрађивали теме уско везане за њихове пословне процесе. Експерткиња Laurie Ekstrand је током двонедељне обуке  обрадила теме о Методологији истраживања и анализе и повезала их са практичним примерима обраде података са којима се запослени свакодневно сусрећу у оквиру пословних активности .