Link:

ELEKTRONSKI OBRASCI AGENCIJE (izveštaj o imovini i prihodima funkcionera, obaveštenje za organe u kojima funkcioner vrši funkciju, katalog poklona i izveštaj o troškovima izborne kampanje)

/Za popunjavanje obrasca potrebno je da imate instaliran ADOBE READER (verzija 9 ili novija)/

 

Obaveštenje o primljenom poklonu

Primer pravilno popunjenog izveštaja o imovini i prihodima funkcionera

Primer pravilno popunjenog izveštaja za organe u kojima funkcioner vrši funkciju

Primer pravilno popunjenog kataloga poklona

Obrazac za podnošenje predstavke


doc_small  Obrazac 1 – načelna podrška (Smernice za saradnju Agencije za borbu protiv korupcije sa organizacijama civilnog društva)

doc_small  Obrazac 2 – saradnja (Smernice za saradnju Agencije za borbu protiv korupcije sa organizacijama civilnog društva)

doc_small  Obrazac 3 – partnerstvo (Smernice za saradnju Agencije za borbu protiv korupcije sa organizacijama civilnog društva)