Линк:

ЕЛЕКТРОНСКИ ОБРАСЦИ АГЕНЦИЈЕ (извештај о имовини и приходима функционера, обавештење за органе у којима функционер врши функцију, каталог поклона и извештај о трошковима изборне кампање)

/За попуњавање обрасца потребно је да имате инсталиран ADOBE READER (верзија 9 или новија)/

 

Обавештење о примљеном поклону

Пример правилно попуњеног извештаја о имовини и приходима функционера

Пример правилно попуњеног извештаја за органе у којима функционер врши функцију

Пример правилно попуњеног каталога поклона

Образац за подношење представке


doc_small  Образац 1 – начелна подршка (Смернице за сарадњу Агенције за борбу против корупције са организацијама цивилног друштва)

doc_small  Образац 2 – сарадња (Смернице за сарадњу Агенције за борбу против корупције са организацијама цивилног друштва)

doc_small  Образац 3 – партнерство (Смернице за сарадњу Агенције за борбу против корупције са организацијама цивилног друштва)