Обавеза достављања евиденција о поклонима функционера – подсетник

Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Обавеза достављања евиденција о поклонима функционера – подсетник

print

Агенција за борбу против корупције подсећа државне и друге органе, организације и јавне службе да су обавезни да Агенцији доставе евиденције о поклонима функционера за претходну календарску годину, најкасније до 01.03.2019. године.

Образац наведене евиденције доступан је на интернет презентацији Агенције (www.acas.rs) под називом: „Образац каталога поклона“, који је потребно попунити на начин како је предвиђено у Упутству за попуњавање формулара извештаја о функцији и поклонима, а које можете преузети на сајту Агенције у банеру Упутства и смернице.