ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА У ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКТИМА

Memorandum on cooperation with the colleagues from Macedonia
20/01/2016
Panel: „Political Party Financing in Serbia“
26/01/2016

ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА У ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКТИМА

print
Према одредби члана 31. Закона о финансирању политичких активности политички субјекти су дужни да именују лице одговорно за финансијско пословање, подношење извештаја, вођење књига и контакт са Агенцијом (овлашћено лице), као и да обавесте Агенцију о именовању или промени тог лица.

Подаци о одговорном лицу у политичком субјекту могу се доставити:

а) попуњавањем обрасца који можете преузети овде;

б) у форми Споразума о оснивању групе грађана (у случају када је реч о групи грађана) или

в) у форми Коалиционог споразума (у случају када је реч о коалицији политичких субјеката).

Споразум о оснивању групе грађана и Kоалициони споразум морају садржати податке наведене у обрасцу.