Obaveštenje političkim subjektima

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog rukovodećeg radnog mesta u službi Agencije za borbu protiv korupcije
18/06/2020
Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti: Usluge stručne podrške funkcionisanju IT sistema. Šifra iz ORN-a: 72250000 – Sistemske usluge i usluge podrške
30/06/2020

Obaveštenje političkim subjektima

print
Obaveštavaju se politički subjekti da je od 15. marta 2020. godine, pušten u rad novi aplikativni softver kojim je izmenjen način podnošenja godišnjih finansijskih izveštaja (I1) i izveštaja o troškovima izbornih kampanja (I2).
Izveštaje o troškovima izborne kampanje, politički subjekti će podnositi putem web linka http://www.acas.rs/awf/#/login prijavom na korisnički nalog dobijen od Agencije putem imejla, unosom podataka u web formi, a prema Uputstvu koje je objavljeno na web sajtu Agencije za borbu protiv korupcije.
Pozivaju se politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji, da radi kreiranja korisničkog naloga dostave Agenciji na mejl finansiranje.ps@acas.rs sledeće podatke: 1) naziv političkog subjekta; 2) imejl adresu; 3) ime i prezime ovlašćenog lica i broj telefona; 4) mesto i adresu političkog subjekta i 5) veb sajt političkog subjekta.
Svi politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji, dužni su da Agenciji podnesu izveštaj o troškovima izborne kampanje, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata.