Обавештење политичким субјектима

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког руководећег радног места у служби Агенције за борбу против корупције
18/06/2020
Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности: Услуге стручне подршке функционисању ИТ система. Шифра из ОРН-а: 72250000 – Системске услуге и услуге подршке
30/06/2020

Обавештење политичким субјектима

print
Обавештавају се политички субјекти да je од 15. марта 2020. године, пуштен у рад нови апликативни софтвер којим је измењен начин подношења годишњих финансијских извештаја (И1) и извештаја о трошковима изборних кампања (И2).
Извештаје о трошковима изборне кампање, политички субјекти ће подносити путем web линка http://www.acas.rs/awf/#/login пријавом на кориснички налог добијен од Агенције путем имејла, уносом података у web форми, а према Упутству које је објављено на web сајту Агенције за борбу против корупције.
Позивају се политички субјекти који су учествовали у изборној кампањи, да ради креирања корисничког налога доставе Агенцији на мејл finansiranje.ps@acas.rs следеће податке: 1) назив политичког субјекта; 2) имејл адресу; 3) име и презиме овлашћеног лица и број телефона; 4) место и адресу политичког субјекта и 5) веб сајт политичког субјекта.
Сви политички субјекти који су учествовали у изборној кампањи, дужни су да Агенцији поднесу извештај о трошковима изборне кампање, у року од 30 дана од дана објављивања коначних резултата.