Наташа Божић,  в.д. шефице Канцеларије директора Агенције

Наташа Божић, рођена je 1976. године у Београду, где је завршила основну школу и X београдску гимназију.  Дипломирала је на Правном факултету, Универзитета у Београду. Правосудни испит положила је 2008. године.

Професионалну каријеру започела је као адвокатски приправник, а у периоду од 2006. до 2010. године обављала је                     послове помоћника  руководиоца пословне јединице за опште послове у Радио телевизији Србије (РТС)

У Агенцији за борбу против корупције ради од 2010. године на пословима вишег саветника у Сектору за Превенцију,    Сектору за решавање о сукобу интереса и Сектору за контролу имовине и прихода функционера и поступање по  представкама као и пословима руководиоца Групе за кадровске послове.

Током радног ангажовања у Агенцији похађала је више програма стручног усавршавања међу којима и Зимску школу  о борби против корупције административним мерама и развоју нових антикоруптивних политика, у организацији  Универзитета у Перуђи и Националне агенције за борбу против корупције Републике Италије. Учествовала је и на  релавантним студијским програмима на тему унапређења етике и интегритета у јавном сектору у оквиру циклуса обука  Министарства спољних послова Краљевине Холандије о руковођењу у области безбедности и владавине права, као и  антикорупцијског система у Републици Италији у оквиру Твининг пројекта „Превенција и борба против корупције“.

______________________________________________________________________________________________________

Верка Атанасковић, помоћница директора у Сектору за решавање о сукобу интереса

Верка Атанасковић рођена је у Ваљеву. Основну школу и XIII београдску гимназију завршила је у Београду. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 1987, док је правосудни испит положила 1992. године.

Професионалну каријеру започела је као адвокатски приправник, а почев од 1993. године до заснивања радног односа у Агенцији за борбу против корупције радила је као адвокат. У Агенцији ради од 01.07.2010. године, на пословима решавања сукоба интереса, у ком периоду је, до избора за в. д. директора Агенције, обављала послове самосталног саветника, вишег саветника и начелника Одељења за решавање о сукобу интереса у Сектору за решавање о сукобу интереса, све до краја 2016. године, када је ступила на функцију помоћника директора Сектора за решавање о сукобу интереса.

Као овлашћени представник Агенције за борбу против корупције успешно је заступала Агенцију у споровима пред надлежним судовима.
Учествовала је као предавач на већем броју семинара из области борбе против корупције и сукоба интереса.

Вршилац дужности директора Агенције за борбу против корупције у два наврата: од 27.01.2017. године до 06.09.2017. године и од 13.11.2017. године до 23.01.2018. године.

_________________________________________________________________________________________________________

Маријана Обрадовић, помоћница директора у Сектору за превенцију

Marijana_ObradovicОдговорна је за руковођење и организацију рада на програмима који се реализују у оквиру одсека и одељења сектора за превенцију: спровођење Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана, израда и праћење спровођења планова интегритета, припремање и спровођење обуке о спречавању корупције, сарадња са цивилним друштвом на превенцији корупције.

Пре него што је започела са радом у Агенцији за борбу против корупције, радила је као директор канцеларије The Public Interest Law Institute у Србији, одговорна за управљање и реализацију програма: реформа правног образовања, реформа система правне помоћи, увођење про боно праксе за адвокате и изградња и развијање капацитета невладиних организација у циљу заштите јавног интереса.

Као правни саветник Хелсиншког одбора за људска права у Србији, учествовала је у планирању и реализацији многих пројеката из области заштите људских права. Коаутор је студије „Алтернативе затворским казнама“, коаутор и аутор је неколико извештаја о стању људских права у Србији.

Каријеру је започела као адвокатски приправник и адвокат у Београду. Формално образовање је стекла на Правном факултету у Београду.


Милица Божанић, помоћница директора у Сектору за међународну сарадњу

Milica Bozanic-webДипломирала је на Правном факултету у Београду 1998. године и уже се специјализовала на постдипломским студијама из међународних уговора у привреди. Правосудни испит је положила 2001. године.

Каријеру је 1998. године започела као адвокатски приправник. 2001. године је радила као руководилац за програме интеграције у Комесаријату за избеглице Републике Србије где је учествовала у планирању и реализацији многобројних међународних и регионалних пројеката који се тичу повраћаја имовине и програма интеграције.

Од 2002. до 2010. године је радила као виши правни саветник у Организацији за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС-у) у Одељењу за владавину права и људска права на програмима подршке владиним институцијама и Народној Скупштини РС у области реформе правосуђа и законодавним реформама у циљу хармонизације са међународним стандардима. Ко-аутор је Извештаја о реформи правосуђа 2000-2005. године.

Од марта 2010. године до данас ради руководи Сектором за међународну сарадњу у чијем се саставу налази Група за међународну сарадњу и Група за пројекте. Oдговорна је за праћење међународних прописа и стандарда у области борбе против корупције, за сарадњу са Саветом Европе- Групом држава за борбу против корупције (ГРЕКО), Канцеларијом Уједињених Нација за дрогу и криминал – Конференцијом држава чланица УН Конвенције против корупције, Организацијом за економску сарадњу и развој – Мрежом за борбу против корупције (ОЕЦД), Европским партнерима за борбу против корупције, као и другим међународним организацијама, мрежама и институцијама у области борбе против корупције.

Стручно се усавршавала на многобројним програмима, а завршила је и „Management and Leadership“ специјализовани програм из области борбе против корупције у оквиру Међународног центра за парламентарне студије у Великој Британији. Као стипендиста америчке владе завршила програм „Policy Development and Strategic Planning for Rule of Law“ у Лос Анђелесу.


Катарина Павичић, в.д. помоћнице директора у Сектору за контролу финансирања политичких активности

Катарина Павичић рођена је 1974. године у Београду. Каријеру је започела 1995. године у Министарству унутрашњих послова све до 2018. године, односно до постављења за вршиоца дужности помоћнице директора у Агенцији за борбу против корупције.

Последњих десет година била је на руководећим позицијама у Сектору за материјално финансијске послове у Министарству унутрашњих послова и то на пословима финансија, рачуноводства, буџета и набавки. Каријерно је напредовала од шефа одсека за буџетско рачуноводство, помоћника начелника Управе за заједничке послове за материјално финансијске послове до начелника Одељења за финансијско рачуноводствене послове и буџет.

Дипломирани је економиста и завршила је специјализовани програм из области рачуноводства и финансија у јавном сектору, CIPFA International – Public Financial Management.


Јован Божовић, в.д. помоћника директора у Сектору контроле имовине и прихода функционера и поступања по представкама

_________________________________________________________________________________________________________

Радојко Србљановић, начелник Одељења за опште послове