Suština nadležnosti koje Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije poverava Agenciji, ukazuje da su one usmerene na postizanje sledećih opštih ciljeva:

1. Kontrola raspolaganja javnim resursima, zbog koje je Agencija dužna da:
– rešava o nespojivosti javnih funkcija i sukobu interesa;
– sprovodi kontrolu imovine javnih funkcionera i da vodi registar javnih funkcionera, imovine i poklona i
– kontroliše finansiranje političkih subjekata;

2. Razotkrivanje nepravilnosti koje učine pojedinci i/ili grupe, nezavisno od njihovog statusa, zbog kojeg je Agencija dužna da postupa po predstavkama i prijavama pravnih i fizičkih lica;

3. Edukacija predstavnika javnog sektora i drugih ciljnih grupa, uključujući i opštu javnost, o pitanjima značajnim za antikorupcijsko delovanje;

4. Obezbeđivanje mehanizama za uspostavljanje i unapređenje integriteta u institucionalnom i regulatornom okviru, zbog čega je Agencija dužna da:

– koordinira proces uvođenja i nadzire sprovođenje planova integriteta u javnom sektoru;
– nadzire i izveštava o procesu sprovođenja nacionalne antikorupcijske strategije;
– analizira propise na rizike od korupcije i daje inicijative za izmenu i donošenje propisa radi otklanjanja koruptivnih rizika i
– sprovodi istraživanja i analize kako bi obezbedila empirijska znanja za formulisanje antikorupcijskih javnih politika;

5. Uspostavljanje i jačanje veza sa okruženjem u kojem radi, zbog čega je Agencija dužna da:

– sarađuje sa predstavnicima međunarodne zajednice i međunarodnim telima;
– sarađuje i koordinira rad sa drugim nezavisnim državnim i regulatornim telima;
– sarađuje sa organizacijama civilnog društva i
– sprovodi antikorupcijske kampanje;

6. Obezbeđivanje sopstvene odgovornosti pred građanima, zbog čega je Agencija dužna da omogući i osigura:
– zakonito i efikasno postupanje u stvarima iz sopstvene nadležnosti i
– transparentnost rada i dostupnost informacija u svom posedu;

7. Jačanje sopstvenih kapaciteta radi delotvornog sprovođenja poverenih nadležnosti.

 

Nadležnosti Odbora

Nadležnosti sektora