Predsednik Odbora Agencije

 

 

Danica Marinković

(Izabrana za člana Odbora na predlog Administrativnog odbora Narodne Skupštine u decembru 2016. godine; za zamenika predsednika Odbora izabrana 20. septembra 2017. godine; za predsednika Odbora izabrana 17. januara 2018. godine)

 

Biografija

 

 


Zamenik predsednika Odbora

 

Dr Miloš Stanković                                               

(Izabran za člana Odbora na predlog Predsednika Republike u julu 2017. godine; za zamenika predsednika Odbora izabran 17. januara 2018. godine)

 

Biografija

 


ČLANOVISlobodan Gazivoda 

(Izabran za člana Odbora na predlog Vrhovnog kasacionog suda u julu 2017. godine)   

 

Biografija

 

 

______________________________________________________________________________________________________

Dr Jelena Stanković                                                                                                                                                                       

(Izabrana za člana Odbora na predlog Državne revizorske institucije u julu 2017. godine)

 

Biografija

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

Mr Ivan Kovačević

(Izabran za člana Odbora na predlog Socijalno-ekonomskog saveta u julu 2017. godine)

 

Biografija

_______________________________________________________________________________________________________

Janko Lazarević

(Izabran za člana Odbora na predlog Zaštitnika građana u junu 2018. godine)

 

Biografija

________________________________________________________________________________________________________

Živojin Rakočević

(Izabran za člana Odbora na predlog Udruženja novinara Srbije i Nezavisnog udruženja novinara Srbije u junu 2018. godine)

________________________________________________________________________________________________________

Raniji članovi Odbora Agencije