Председник Одбора Агенције

 

 

Даница Маринковић, председница Одбора Агенције

(Изабрана за члана Одбора на предлог Административног одбора Народне Скупштине у децембру 2016. године; за заменика председника Одбора изабрана 20. септембра 2017. године; за председника Одбора изабрана 17. јануара 2018. године)

 

Биографија

 

 


Заменик председника Одбора

 

Др Милош Станковић                                               

(Изабран за члана Одбора на предлог Председника Републике у јулу 2017. године; за заменика председника Одбора изабран 17. јануара 2018. године)

 

Биографија

 


ЧЛАНОВИ


 

Проф. др Драган Митровић

(Изабран за члана Одбора на предлог Владе Републике Србије у марту 2015. године; председник Одбора од 18. јануара 2017. до 17. јануара 2018. године)

 

 

Биографија

 

 

 


Слободан Газивода 

(Изабран за члана Одбора на предлог Врховног касационог суда у јулу 2017. године)   

 

Биографија

_________________________________________________________________________________________________________

Др Јелена Станковић                                                                                                                                                                       

(Изабрана за члана Одбора на предлог Државне ревизорске институције у јулу 2017. године)

 

Биографија

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

Мр Иван Ковачевић

(Изабран за члана Одбора на предлог Социјално-економског савета у јулу 2017. године)

 

Биографија

________________________________________________________________________________________________________

Ранији чланови Одбора Агенције